Postmodernismen er en slags arvtager til historicismens tilgang til arkitektur. Opgøret med modernismens minimale, monokrome og modulære formsprog var karakteristisk. Ofte ses kulørte farvesætninger af bygningsoverflader, løsrevne historiske bygningselementer, der har karakter af citater, samt en generel tilbagevenden til et traditionelt formsprog.

Tæt-lav-bevægelsen
I samme periode opstod tæt-lav-bevægelsen, der i opposition til modernismens ”kransporsbyggeri” og højhuse forfægtede det lave, landsbyagtige miljø og huse i 2-3 etager, der omkransede intime byrum. Tæt-lav-husene deler dog langt fra altid postmodernismens æstetik. Også økologiske eksperimenter kom på dagsordenen i denne periode. Byggeudstillingen Byg & Bo 1988, der skabte Odense-bydelen Blangstedgård, var udstillingsvindue for såvel postmodernismen som tæt-lav-bevægelsen.