Forebyggelsesguide: Gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse

Mange genstande kan erstattes via en forsikring, men ingen forsikring kan erstatte historie og mistede liv. I de senere år har vi med gru set til, mens umistelig kulturarv er gået tabt i flammerne på fx Børsen, Svinkløv Badehotel, Sparresholm Gods og i KB-Hallen – heldigvis uden menneskeliv er gået tabt.

Men når en historisk bygning forsvinder, mister ejerne og brugerne ikke kun de fysiske genstande og bygninger, der går tabt. Der sker som regel også et tab af forankring og identitet – både personligt, men også for lokalområdet eller for hele Danmark. Samtidigt har det store økonomiske konsekvenser, når en historisk bygning går helt eller delvis til. Det er dyrt at udbedre skader efter brand, oversvømmelse eller storm, og måske kan den beskadigede bygning ikke bruges i en længere periode.

Da de historiske bygninger ikke altid kan sikres på samme måde som andre bygninger pga. særlige materialer, specielle konstruktioner og måske værdifulde interiører og beskyttede omgivelser, kræver netop disse huse særlige tiltag til forebyggelse, forsikring og håndtering, hvis ulykken sker.

Med projektstøtte fra Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Dreyers Fond, Bestles Fond og Michael Jebsen Memorial Foundation har Historiske Huse og Danske Beredskaber udgivet Forebyggelsesguiden, der skal gøre det nemmere og mere overskueligt for dig at sikre dit fredede eller bevaringsværdige hus mod ulykker forårsaget af brand, storm og vind.

For du kan gøre meget med få indgreb og ved at tænke over din adfærd. Første skridt på vejen er at læse Forebyggelsesguiden, der kan downloades her.

Få den trykte guide gratis i vores webshop mod betaling af fragt.