Byggefilm

Foto: Suste Bonnén.

www.byggefilm.dk finder du en række brugbare film, der alle viser erfarne håndværkere udføre forskellige istandsættelsesmetoder. Filmene er opdelt efter bygningsdel og håndværksfag. Ådringsteknik, taglægning med naturskifer og reparation af vinduer er nogle af de historiske byggeteknikker, som præsenteres.

Filmene er udgivet med økonomisk støtte fra: Grundejernes Investeringsfond, Realdania, A P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dreyers Fond, Frøken Constanse Fuhrs Fond, Skibsreder Carsten Brebøls Fond, Martha og Poul Kern-Jespersen Fonden, Undervisningsministeriet.

Vi bringer her et udpluk af filmene, men du kan se alle filmene på Byggefilm.dk.