Persondatapolitik

Formål

Formålet med Historiske Huses (herefter HH) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er HHs målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes personnummer, for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler HH?

HH har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab, levere målrettet information, ekspedere bestillinger og øvrige tjenester til dig. HH indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere en ydelse til dig.

Vi indsamler oplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere i tilfælde af, at du benytter dig af et tilbud, som forudsætter medlemskab af HH.

Ved handel gennem HHs netbutik registreres personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger i HHs netbutik, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Registreringer om handler opbevares hos HH i 5 år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger, medmindre HH er forpligtet via lov eller efter aftale/samtykke.

2 A. Hvilke personoplysninger indsamler HH om dig, der har valgt ”Forfald-pr-år-ordningen” efter ligningslovens § 15 K.

Efter persondataloven (lov nr. 429 af 31/05/2000 ) § 6 må behandling af oplysninger bl.a. finde sted, når 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, 2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, eller 3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Jf. skattekontrolloven, (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31/10/2013) § 8 Ø skal HH/ BYFO (Bygnings Frednings Foreningen) til brug for skatteligningen hvert år til SKAT indberette de ”forfald-pr-år-fradrag”, som foreningen på vegne af ejeren har opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, indkomstår og den indberettende forening.

Ejeren af den fredede bygning, der har valgt ”forfald-pr-år-ordningen”, skal efter bestemmelsen give HH/BYFO oplysning om cpr-nummer eller cvr-nummer.

Som dataansvarlig og databehandler indsamler, behandler og videregiver /indberetter HH/BYFO til SKAT oplysninger, herunder oplysninger af personfølsom karakter, som medlemmerne i henhold til forfald-pr-år-ordningen har indsendt til HH/BYFO.

Alle oplysninger, HH/BYFO har modtaget i forbindelse med administrationen af forfald-pr-år-ordningen, opbevares, eventuelt i anonymiseret form, så længe det vurderes nødvendigt, herunder til opfyldelse af aftaler eller retlige forpligtelser. Ejeren kan altid anmode HH/BYFO om sletning af indsendte oplysninger.

Hvem videregiver HH personoplysninger til?

HH udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere dit medlemskab og de tilbud, som du vælger at udnytte via dit medlemskab af HH. HH videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, er aftalt eller hvis der foreligger samtykke eller en retskendelse.

HH videregiver relevante oplysninger om dig til vores samarbejdspartner, der udgiver medlemsmagasinet ’Historiske Huse’ på vegne af HH.

Ved bestillinger i HHs netbutik videregives følgende oplysninger:

  •     Fornavn og efternavn
  •     Adresse (Inkl. postnummer og bynavn)

Oplysninger kan videregives til følgende firmaer ved køb i HHs netbutik. Dette gælder kun varer, som leveres af nedenstående firmaer: Post Nord.

Hvordan indsamler HH personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indmeldelse eller indtaster i forbindelse med bestilling af varer eller tjenesteydelser på hjemmesiden, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil.

Læs mere om vores brug af cookies..

For hvert besøg på http://www.historiskehuse.dk – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger HH logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

På http://www.historiskehuse.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Disse statistiker er anonymiserede.

Logstatistik bruges til:

  •     at skabe øget brugervenlighed
  •     at måle effektivitet af tjenester
  •     at dokumentere brugen af netbutikken

Sikkerhed

HH har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

HH opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall. Ved betalinger med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. HH har derfor ikke adgang til kortoplysninger.

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra HHs.

Markedsføring

HHs formål er blandt andet at sikre vores medlemmer gode tilbud. Derfor udsendes magasinet ’Historiske Huse’ to gange årligt. Heri bringes artikler og viden om istandsættelse og bevaring af historiske huse, gode råd til brug af materialer, nyeste viden indenfor feltet samt annoncer fra en række relevante rådgivere, materialeudbydere og produkter.

Du har til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere og/eller fra HH ved at sende en e-mail til sekretariat@historiskehuse.dk eller kontakte HH på telefon: 45 57 12 22.

Opdatering af og indsigt i oplysninger

Som registreret hos HH har du altid ret til at gøre indsigelse med registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til HH via e-mail sekretariat@historiskehuse.dk eller på telefon: 45 57 12 22.

Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge på din medlemsprofil, hvis du har et fredet hus eller du kan kontakte HH på:

Historiske Huse
Borgergade 111
1300 København

Telefon: 45 57 12 22
E-mail: sekretariat@historiskehuse.dk

Nyhedsbrevsbetingelser hos Historiske Huse

Du har ved oprettelse af e-mail abonnement hos Historiske Huse accepteret, at vi udsender nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse.

Udgangspunktet for vores nyheder er at fortælle om nyt om historiske huse og bygningskultur – nyheder, arrangementer, politik, lovgivning samt tips og råd til vedligehold og istandsættelse.

Indsamling af data

Ved oprettelse af e-mail abonnement giver du samtidig dit samtykke til, at Historiske Huse registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne bruges udelukkende til at sende dig dit nyhedsbrev.

Afmelding af e-mail abonnement

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevsabonnementet. Afmelding kan altid ske via afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevene.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset – herunder, at du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger netop er baseret på dit samtykke.
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Historiske Huse følger markedsføringsloven, samt persondataloven.

Kontakt HH

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til HH i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Historiske Huse
Borgergade 111
1300 København

Telefon: 45 57 12 22
E-mail: sekretariat@historiskehuse.dk

Ændring af Persondatapolitikken

HH forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred.