European Historic Houses

Union of European Historic Houses Associations (EHH) er en fælleseuropæisk interesseorganisation, som Historiske Huse og 17 europæiske ejerorganisationer er medlem af.

Organisationen arbejder for, at fastholde ejerskabet af den europæiske bygningskulturarv, herunder herregårde, slotte, by-palæer, Paladio-villaer etc. på private hænder.

EHH, der har hovedkontor i Bruxelles sammen med European Landowners’ Organization (ELO), repræsenterer p.t. 50.000 af de største privatejede ejendomme i 17 europæiske lande. Der arbejdes uophørligt for at udvide antallet af medlemslandene.

Læs mere om organisationens arbejde på European Historic Houses hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig deres nyhedsbrev.

Du kan også læse et eksempel på, hvad organisationen bidrager med i dette ‘position paper’, som dannede grundlag for vores arbejde i forbindelse med europaparlementsvalget 2019.