Historiske Huse er et formaliseret samarbejde mellem Bygnings Frednings Foreningen BYFO (cvr. 88628411), Foreningen Bevaringsværdige Bygninger (cvr. 25010078) og Bygningskultur Danmark (cvr. 10127114).

Vi er en interesseorganisation, der arbejder for at skaffe ejerne af de bevaringsværdige og fredede bygninger juridiske og økonomiske forhold, så de nemmere kan bevare deres hus og dermed en væsentlig del af Danmarks kulturarv. Vi arbejder samtidig med at gøre bygningskultur til en folkesag via bred formidling, kampagner og konkurrencer.

Bestyrelser

Se og kontakt medlemmerne af de tre bestyrelser:

Foreningen er stiftet i 1978 af private ejere af bygningsfredede bygninger i Danmark.

Ønsker du at læse mere om BYFOs historie, kan du læse medstifter af BYFO, Henrik Haubroes, beretning i PDF’en BYFOs historie.

Bestyrelse

Henrik Uldall Borch

Suppleant
hub@jebsen.dk

Peter Thunbo

Konstitueret formand
+45 40 72 45 42
pt@thunboconsult.dk

Thomas Garth-Grüner

Bestyrelsesmedlem
+45 20 73 79 20
t.g-g@sparresholm.dk

Jørgen Overby

Bestyrelsesmedlem
+45 20 28 08 86
jorgen@overbys-tegnestue.dk

Bente Ahlefeldt

Bestyrelsesmedlem
+45 22 46 69 07
bente@ahlefeldt.dk

Niels Peter Schack-Eyber

Bestyrelsesmedlem
+45 20 32 72 10
npse@me.com

Bue Beck

Bestyrelsesmedlem
+45 86 18 02 22
bb@bevaring.dk

Andreas Just Karberg

Bestyrelsesmedlem
+45 26 88 82 22
ajk@karberghus.dk

BYFOs vedtægter

Læs BYFOs vedtægter i PDF’en BYFO Vedtægter

Årsberetninger

Årsberetningen for 2018

Årsberetningen for 2017

Årsberetningen for 2016

Årsberetningen for 2015

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker beretinger fra før 2015.

Foreningen er stiftet i 1999 af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Bestyrelse

Thomas Garth-Grüner

Bestyrelsesmedlem
+45 20 73 79 20
t.g-g@sparresholm.dk

Niels Peter Schack-Eyber

Bestyrelsesmedlem
+45 20 32 72 10
npse@me.com

Bue Beck

Bestyrelsesformand
+45 86 18 02 22
bb@bevaring.dk

Foreningen Bevaringsværdige Bygningers vedtægter

Læs Foreningen Bevaringsværdige Bygningers vedtægter i pdf’en

Årsberetninger

Årsberetningen for 2018

Årsberetningen for 2017

Årsberetningen for 2016

Årsberetningen for 2015

 

 

Bygningskultur Danmark i likvidation er en paraply-organisation for en række institutioner, fonde og interesseorganisationer med interesse for at bevidstgøre befolkningen om vores bygningskultur. Medlemmerne er:

Boligselskabernes Landsforening

BYFO
Byg-Erfa
Bygherreforeningen
Bygnings Frednings Foreningen BYFO
Danske Byggecentre
DI Byg
Ejendomsforeningen Danmark
Foreningen Bevaringsværdige Bygninger
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse
Grundejernes Investeringsfond
Organisationen Danske Museer
Sektionen for Større Jordbrug
Selskabet for Arkitekturhistorie

 

Medlemmerne er repræsenteret af en bestyrelse:

Birthe Iuel, BYFO, Formand

Jan Martens, Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Sune Skovgaard,  Boligselskabernes Landsforening

Michael Petersen, DI Byg

Susanne Husted-Andersen, Ejendomsforeningen Danmark

Susanne Pouline Svendsen, Byg-Erfa

Henrik Harnow, Organisationen Danske Museer

Annesofie Becker, Foreningen Hovedstadens Forskønnelse

 

Læs beretning for 2019: Aarsberetning 2019

Læs beretning for 2018: Aarsberetning 2018