Bygningens udformning skulle være rationelt og funktionel begrundet, og dens æstetik skulle følge af funktionen (”form follows function”) i stedet for at være baseret på et historisk formsprog. Beton blev ofte anvendt som synlig konstruktion, og de tekniske muligheder – hvor facaden ikke længere behøvede at være bærende, men kunne erstattes af søjler inde i huset – gav også mulighed for karakteristiske hjørnevinduer. Desuden fremkom de spinkle stålvinduer.

Prøv vores quiz om funktionalismen!

International og nordisk funktionalisme
Den internationale funktionalisme var præget af skulpturelle, udekorerede, hvide bygningskroppe af beton inspireret af Le Corbusier, mens den nordiske funktionalisme gav de nationale materialer (tegl) mere spillerum. Den såkaldte funktionelle tradition voksede ud af sidstnævnte og dominerede byggestilen i Danmark 1945-1960.