Der kom fokus på “ærlighed” i arkitekturen som det moralsk rigtige, og Martin Nyrop og hans kreds kom til at stå som centrale aktører, der udbredte nationalromantikken. Københavns Rådhus blev et ikon for den nye bevægelse.

Nationalromantikken blev efterhånden til nybarok, hvor en imitation af barokstilen i varierende grad smeltede sammen med de nationale motiver (den røde teglsten, hvidmalede vinduer) i perioden ca. 1905-1930. Nationalromantikkens komplicerede facadekompositioner blev erstattet af simplere skemaer, og bygningskroppen blev betonet som masse og volumen.

Se filmen om nationalromantikken i Danmark:

Test dig selv i vores quiz om nationalromantikken