Ofte har barokkens bygninger tunge, skulpturelle mansardtage og borgerhusene har gavlkviste og kraftige farver, hvilket ses på de såkaldte ”ildebrandshuse” i København opført efter overlandbygmester J.C. Kriegers mønster i tiden efter 1728. Disse grundmurede huse erstattede gradvist de brandfarlige bindingsværkshuse i byerne. Der ses også ofte risalitter og forkrøppede gesimser, der giver facaderne et skulpturelt og livligt udtryk.

Rummene i de finere boliger præges ofte af marmor(ering), tunge, plastiske stuklofter (ses bl.a. i riddersalen fra 1734 på Selsø Slot), og trapperne har tunge, markante balustrader.

Den tidlige barokke arkitektur, især praktiseret af Lambert van Haven, J.C. Ernst og Philip de Lange, var hollandskinspireret og meget behersket i sin fremtræden, ofte med brug af lyse stenpilastre som kontrast til rødt murværk og tilbageholdenhed med hensyn til brug af skulpturel dekoration. Den sene udgave, praktiseret af hofbygmester Lauritz de Thurah, var derimod tyskinspireret; med ensfarvede facader i sten eller puds og ofte med rig skulpturel dekoration.

Inden for havekunsten opstod barokhaven, eller den formelle have, der var en strengt symmetrisk prydhave med akser, parterrebede, skulpturer mm.

Barokken gled omkring 1740 i Danmark gradvist over i rokokoen, der enten kan ses som en selvstændig stilart eller som en forlængelse af barokken.

Tag vores barokquiz!