Er du sikker på, at din forsikring dækker?

Som ejer af en fredet ejendom skal du være ekstra opmærksom på, om du er korrekt forsikret.

Det er umiddelbart ikke nok, at der i din police står, at din ejendom er fredet. Det er nødvendigt, at få tilføjet i forsikringspolicen, at Slots- og Kulturstyrelsen er kravstiller.

Slots- og Kulturstyrelsen afgør, hvordan en fredet ejendom skal istandsættes, hvis der sker en skade. Få derfor indskrevet i din forsikringspolice, at bygningen genopføres med de materialer og efter den byggemåde, som stilles af fredningsmyndigheden/Slots- og Kulturstyrelsen. Allerbedst er det at bruge formuleringen ’Slots- og Kulturstyrelsen er kravstiller ved storskade’.

Er du interesseret i en gennemgang af din forsikring, kan du henvende dig til sekretariatet og få at vide, hvordan du får en gennemgang af de nuværende forsikringspolice.