Er du sikker på, at din forsikring dækker?

Som ejer af en fredet ejendom skal du være ekstra opmærksom på, om du er korrekt forsikret.

Det er umiddelbart ikke nok, at der i din police står, at din ejendom er fredet. Det er nødvendigt, at få tilføjet i forsikringspolicen, at Slots- og Kulturstyrelsen er kravstiller.

Slots- og Kulturstyrelsen afgør, hvordan en fredet ejendom skal istandsættes, hvis der sker en skade. Få derfor indskrevet i din forsikringspolice, at bygningen genopføres med de materialer og efter den byggemåde, som stilles af fredningsmyndigheden/Slots- og Kulturstyrelsen. Allerbedst er det at bruge formuleringen ’Slots- og Kulturstyrelsen er kravstiller ved storskade’.

Rådgivning om forsikringspolice
De seneste ti års større brande på fredede bygninger har skærpet forsikringsselskabernes opmærksomhed på forsikring af fredede bygninger. Har du modtaget et forsikringstilbud eller har vanskeligt ved at indhente et tilbud, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Læs mere om forsikring af fredede og bevaringsværdige bygninger her

Vi samarbejder desuden med en forsikringsmægler med kendskab til forsikring af fredede huse, som vi kan henvise til vedrørende nytegning og genforhandling af policer.

Du kan læse mere i denne vejledning fra Forsikring & Pension om forsikringsforhold og håndtering af skader på fredede bygninger. Læs om formålet med forsikringsvejledningen her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Historiske Huses sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk eller telefon 45 57 12 22