Kortlægning af landets umistelige kulturmiljøer

Projekt på Arkitektskolen Aarhus skal nu udpege Danmarks umistelige kulturmiljøer.

3,5 mio. kr. Det lyder bevillingen på fra Realdania til Arkitektskolen Aarhus, der frem til 2017 skal kortlægge Danmarks mest umistelige kulturmiljøer i landets yderområder. Med bevillingen ønsker Arkitektskolen Aarhus, der bidrager med et lignende beløb, at gøre kulturmiljøområdet til et væsentligt forskningsområde de kommende år.

Forskningsindsatsen skal medvirke til at gøre kulturmiljøerne til attraktive historiefortællere om tidligere tiders samfund – en historie, der skal styrke de lokale erhverv og tiltrække borgere og turister.

Afvandringen fra land til by rammer i disse år landets mange fine kulturmiljøer hårdt, og med dette projekt ønsker Realdania og Arkitektskolen Aarhus at indkredse netop disse miljøers bærende bevaringsværdier og komme med forslag til sikring og udvikling af disse.

Du kan læse mere om projektet her.