Vær opmærksom på din grundskyld

BYFO er blevet gjort opmærksom på myndighedernes fejlfortolkninger af ejendomsskatteloven ved fastsættelse af det areal, ejere af fredede bygninger kan søge om at blive grundskyldsfritaget for.

Du skal være opmærksom på din grundskyld!

BYFO er blevet gjort opmærksom på myndighedernes fejlfortolkninger af ejendomsskatteloven ved fastsættelse af det areal, ejere af fredede bygninger kan søge om at blive grundskyldsfritaget for.

På opfordring fra BYFO er flere nye sager dukket op. Sammen med de tidligere afviste sager, som SKAT nu har besluttet at genoptage, har BYFO vurderet, at der fortsat er behov for en vedholdende fokusering på området.

Opfordringen herfra er derfor, at ejere af fredede bygninger, som ikke har fuld grundskyldsfritagelse, konkret undersøger myndighedernes argumentation herfor. Dette kan ske ved henvendelse til kommunen.

Ved tvivl eller uenighed med kommunens argumentation, er medlemmerne altid velkommen til at kontakte sekretariatet.