Hvad betyder det at eje et fredet hus i Danmark?

BYFO repræsenteret på den islandske kulturarvsstyrelses årsmøde v. formand Birthe Iuel.

Birthe Iuel i selskab med Arne Høi til højre for hende.

D. 4. december 2015 var BYFOs formand, Birthe Iuel, inviteret til at deltage i den islandske kulturarvsstyrelse årsmøde.

Med overskriften ’Hvad betyder det at eje et fredet hus i Danmark?’ fortalte hun om, hvordan BYFO som forening arbejder for, servicerer og rådgiver medlemmer, samt hvordan BYFO i sit virke præger den politiske dagsorden i Danmark

I Island er der generelt en negativ holdning til bygningsfredning, som for mange ejernes vedkommende anses som besværligt og uattraktivt. Den holdning vil den islandske kulturarvsstyrelse gerne vende – og derfor var både Birthe Iuel og den daværende kontorchef fra Kulturstyrelsen Arne Høi inviteret til det kolde søsterland for at fortælle om foreningens og styrelsens arbejde med de fredede bygninger i Danmark.

Med troen på at en stærk ejerforening er med til at styrke sagen, ønsker Islands kulturarvsstyrelse at oprette en pendant til BYFO. Birthe Iuel og Arne Høi argumenterede i deres oplæg for, at bevidstheden om en klar rollefordeling mellem embedsværket og ejerne er med til at skabe en god direkte kommunikation, hvilket er vigtigt for begge parters arbejde.