Bekymring omkring udflytning

BYFO frygter, at et stort antal af de fagligt mest erfarne medarbejdere ikke flytter med, når Slots- og Kulturstyrelsen flytter til Falster i 2017.

Brev til kulturminister Bertel Haarder

Ved årsskiftet 2015/2016 blev Kulturstyrelsen til Slots- og Kulturstyrelsen. Den nye og større styrelse har adresse på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Primo 2017 flytter fire enheder – herunder enheden Bygningsbevaring og Plan, som er den enhed, der varetager byggesagsbehandlingen på de fredede bygninger – til nye lokaler uden for København. Regeringen har således i efteråret 2015 besluttet, at Nykøbing Falster skal have glæde af de fire enheders 60 arbejdspladser.

BYFO har over for kulturministeren udtrykt bekymring for ”tvangsflytningen”. Årsagen hertil er, at BYFO frygter, at et stort antal af de fagligt mest erfarne medarbejdere med solid baggrund inden for restaurering og kulturhistorie ikke flytter med. Herved risikerer bygningsfredningsområdet at miste ikke bare viden og erfaring – men også den pondus og faglige integritet og kontinuitet, der er så afgørende vigtig ved myndighedsbehandlingen af fredede bygninger – ikke mindst fordi, bygningerne jo ofte bebos af ejerne.

Kulturministeren har ladet vicedirektør Morten Lautrup-Larsen svare BYFO. Svaret har ikke fjernet bekymringerne.

BYFO’s brev af 10. december 2015 og Lautrup-Larsens svar af 5. januar 2016 er gengivet nedenfor.

Siden BYFO’s henvendelse har flere erfarne medarbejdere, herunder kontorcheferne Jesper Dahl og Arne Høi, valgt at opsige deres stillinger til fordel for andre udfordringer uden for Kulturministeriet. Flere følger formentlig efter.

BYFO frygter derfor, at forudsigelsen går i opfyldelse allerede inden 2017. Vi følger udviklingen tæt.

Brev-til-kulturminister-Bertel-Haarder

Kulturministeriets-svar-til-BYFO