Sikring af fredede og bevaringsværdige bygninger

Formidlingsprojekt skal sikre fredede og bevaringsværdige bygninger mod brand, oversvømmelse, storm og tyveri.

BYFO iværksatte i foråret 2014 et arbejde med at søge finansiering til et stort formidlingsprojekt om sikring af fredede og bevaringsværdige bygninger mod brand, oversvømmelse, storm og tyveri, så risikoen for tab af liv, bygninger, ejendele og kulturarv minimeres.

Projektet vil munde ud i en omfattende og gratis, internetbaseret guide.

Der findes allerede meget viden om emnet, men der er et behov for at gøre den viden lettere tilgængelig, så det bliver enkelt for ejere og beboere at bruge den. Projektet er derfor primært et formidlingsprojekt, der skal hjælpe med til at synliggøre, at der er et behov for sikring, så de nødvendige forholdsregler kan tages.

Guiden vil give gode råd og vejledning i, hvordan man kan forebygge ulykken, så den ikke sker, eller hvordan man kan forberede sig så godt, at skaderne efter en ulykke bliver så få og små som muligt og forløbet bagefter så smertefrit som muligt.

Pt. arbejdes der på at rejse midlerne til udarbejdelsen af formidlingsprojektet.