Håndsrækning til dansk bygningskultur i Caribien

Ambitiøst projekt skal redde dansk bygningskultur på de tidligere Dansk Vestindiske Øer og samtidig skabe et nyt samarbejde mellem Danmark og øerne.

Foto: Amal Ashur
Støt os i arbejdet mod at samle midler til at kunne redde unik dansk kulturarv på de tidligere danske øer i Caribien. Bevarelsen af den umistelige bygningskultur er vigtig - både for øernes befolkning og for vi danskere, den er nemlig med at fortælle vores fælles historie.

I 2017 er det 100-året for salget af øerne til USA. Den omfattende danske bygningsarv på øerne forfalder med rivende hast. Derfor har BYFO taget initiativ til et samarbejdsprojekt med US Virgin Islands, hvor to markante, danske bygninger restaureres og transformeres.

Den ene skal anvendes til et arkitekt – og håndværksakademi. Den anden bygning skal anvendes som ramme om øernes første nationalmuseum, der også kan huse resultatet af det store dansk – vestindiske digitaliseringsprojekt af øernes arkiver fra den 250årige periode under dansk overherredømme.

Kendskab til sin historie er altafgørende for selvforståelsen og sammenhængskraften for en befolkning. Når vi har involveret sig i dette projekt, er det fordi, at vi er af den opfattelse, at projektet kan blive starten på en ny epoke for et både kulturelt, socialt og økonomisk udvidet samarbejde mellem Danmark og de tidligere danskejede øer (Birthe Iuel, formand for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO).

Kulturministeriet har valgt at støtte projektet med 1 million kroner, såfremt projektgruppen kan rejse tilsvarende beløb gennem fondsmidler. Vi startede indsamlingen i februar måned og har indtil nu modtaget donationer på 577.000 kr. Vi bliver mere og mere sikre på, vi nok skal nå 1 million kr.

Hvis du liker Historiske Huses facebookside, kan du følge med i indsamlingen. Ønsker du at vide mere om projektet, kan du læse mere her In search of identity.

Vi har brug for din støtte!

Vi har stadig et stykke vej igen og modtager derfor alle bidrag – store som små – med stor taknemlighed. Du kan give dit bidrag via

  • Mobile Pay til 22 94 41 55
  • Bankoverførsel 3170-3171145287 (venligst anfør ‘In Search of Identity’)

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet, såfremt du ønsker yderligere information eller at støtte projektet på andre måder.