Afgørelse i to sager om grundskyldsfritagelse

To afgørelser er - med vores hjælp - blevet ændret til vore medlemmers fordel, efter vi er blevet opmærksomme på, at SKAT og nogle kommuner fejlfortolker ejendomsskattelovens tekst.

Ejere af fredede bygninger kan under visse omstændigheder blive fritaget for at betale grundskyld. Historiske Huse og BYFO vil konstant bevare fokus på, at myndighederne, hvilket vil sige den enkelte kommune og SKAT, er opdateret på reglerne.

Som tidligere beskrevet i BYFOs nyhedsbreve er vi blevet opmærksomme på, at SKAT og nogle kommuner fejlfortolker ejendomsskattelovens tekst.

Fritaget for grundskyld er:

Fredede ejendomme, hvorpå der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration i henhold til lovgivningen om bygningsfredning. Fritagelsen omfatter alene den bebyggede grund, gårdsplads og have.

I to konkrete sager har BYFO i maj 2016 fået ændret hhv Odsherred Kommunes afgørelse fra 1974 og Gribskov Kommunes afgørelse fra maj 2015. Begge sager handlede om ejendomme med større havearealer. I den ene sag havde kommunen fundet, at ejendommens have var uforholdsmæssig stor og kommunen havde derfor alene fritaget et areal på 2000 m2 svarende til en standard villagrund. I den anden sag havde kommunen alene fritaget havearealet på eet matrikelnummer, hvor ejendommens have bestod af to samnoterede matrikler.

SKAT, der er myndighed på området, har truffet de to afgørelser ud fra en konkret vurdering. SKAT udtaler dog i den ene sag, at der ikke i ejendomsskatteloven er hjemmel til ”den indskrænkende og standardiserede fortolkning af fritagelsens omfang, der synes ligge bag kommunens afgørelse”.

Historiske Huse og BYFO vil fortsat på vegne af vore medlemmer bruge en del ressourcer på at henlede SKAT og kommunale sagsbehandlere ikke bare på lovens ordlyd, men også på, at en gårdsplads er en gårdsplads og en have er en have – uanset om den er nok så stor eller lille, eller lidt eller meget parklignende.

Så derfor anbefaler vi fortsat, at den enkelte ejer sikrer sig, at grundskyldsfritagelsen omfatter hele havens og gårdspladsens areal.