Få et gratis forsikringstjek

Som medlem af Historiske Huse kan du få gennemgået din bygningsforsikring både hvad angår vilkår, dækning og pris. Det kan lade sig gøre, da Historiske Huse har indgået et samarbejde med Ensure International Insurance Broker. Selve tilbuddet koster ikke noget, kun såfremt du indgår en aftale med et forsikringsselskab, får Ensure et mæglerhonorar.

Ensure sørger for at indhente forsikringstilbud på din fredede eller bevaringsværdige ejendom. Som medlem af Historiske Huse har du fordelen af at være en del af en større pulje. Ensure kan derfor ofte forhandle bedre vilkår for dig som medlem, end hvis du selv prøver kræfter med forsikringsselskabet. Ensure placerer mange forsikringer hver dag og har derfor fingeren på pulsen i forhold til, hvilke forsikringsselskaber der netop nu har appetit på fredede og bevaringsværdige ejendomme.

Hvad skal du være opmærksom på?

Det er vigtigt, at du tager kontakt til Historiske Huse, inden du selv prøver at forhandle med forsikringsselskabet, da det kan ødelægge muligheden for Ensure.

Vi hjælper dig, uanset om du er ejer af en privatbolig, erhvervsbygning, udlejningsejendom, eller er en ejerforening eller andelsboligforening.

Trin for trin – hvad kommer der til at ske?

Ønsker du at gøre brug af vores uvildige rådgivning, skal du igennem disse 6 trin:

  1. Print og udfyld denne Fuldmagt
  2. Indsend fuldmagten i en mail sammen med din nuværende police til sekretariat@historiskehuse.dk. Er der tale om en ejerforening, så skal CVR.nr. påføres. Vedhæft materiale fra dit nuværende forsikringsselskab f.eks varslingsbrev, hvis du har modtaget et. Vedhæft også nuværende police + seneste opkrævning, samt BBR-oplysninger (Ensure indhenter selv det øvrige fra tidligere forsikringsselskab via fuldmagten, herunder skadeoplysninger).
  3. Når Ensure har modtaget fuldmagten fra Historiske Huse, modtager du en bekræftelse fra Ensure. Ensure vil eventuelt bede dig om flere informationer for at kunne indhente relevante tilbud.
  4. Ensure indhenter efterfølgende tilbud fra flere forsikringsselskaber inklusive fornyelsestilbud fra dit nuværende forsikringsselskab.
  5. Ensure sammenligner tilbuddene og fremsender deres anbefaling. Det står dig frit for at følge denne eller ej. Du bestemmer selv.
  6. Skal policen flyttes, håndterer Ensure det hele – herunder opsigelse af nuværende police.

Hvem er Ensure International Insurance Broker?

Ensure er en mæglervirksomhed, som er specialister i ejendomsforsikring. De rådgiver ved nytegning og genforhandling af policer og ved andre udfordringer med forsikringsselskaberne. Ensures uvildige rådgivning er din garanti for den bedst mulige forsikringsløsning, hvorfor du trygt kan overlade forhandling af dækningsvilkår og præmie til dem.

Ensure er 100% uvildige i sin rådgivning og modtager ingen provision fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne giver dig et nedslag i præmien, når du bruger Ensure i stedet for deres servicecenter eller en assurandør, da de sparer tid ved ikke at skulle rådgive dig – den opgave overtager Ensure. Det vil sige, at det ikke koster dig ekstra at bruge Ensure, da de blot fakturerer dig det nedslag i præmien, som forsikringsselskabet har givet i administrationsrabat.

Ensure hjælper dig både med at indgå en aftale og efterfølgende fortsætter Ensure med at være din forsikringsmægler, idet de stadig betjener dig, da policer og fakturaer stadig bliver sendt via Ensure og de sender først videre til dig, når det er, som det skal være. Ensure overvåger løbende markedet for fredede og bevaringsværdige ejendomme og vil løbende informere dig, hvis der er noget, du bør ændre.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Historiske Huses sekretariat på telefon 45 57 12 22