De 17 herregårde

Læs mere om de herregårde, som 4 eksperter har indstillet til konkurrencen.

Se samtlige kandidater i vores film:

Læs mere om de 17 herregårde

Jylland

Bidstrup

Bidstrup er et storslået barokanlæg med en trefløjet, hvidkalket, hovedbygning fra 1698 omgivet af et lukket anlæg af store rødmurede avlsbygninger.  Anlægget er gennemgribende ombygget fra 1755 af Århus-bygmesteren Nicolaus Hinrich Rieman, der skabte det meste af anlæg, man kan se i dag. Se mere på The Danish Club.

Clausholm

Syd for Randers ligger Clausholm, et af de bedst bevarede barokanlæg herhjemme, med en hovedbygning fra 1686. Stedet blev i 1718 købt af Frederik d. 4. efter at han havde giftet sig ”til venstre hånd” med Anne Sophie Rewentlow. Efter kongens død blev hun forvist fra hoffet og boede i eksil på Clausholm. Se mere på The Danish Club.

Frijsenborg

Ved Hammel i Østjylland ligger en af landets mest imponerende herregårde i såkaldt historicistisk stil. Her skabte arkitekt Ferdinand Meldahl mellem 1859 og 1867 en hovedbygning i renæssance-stil. Stedet er inspireret af fransk renæssance og er et studie i murkunst med pyntede vinduesindfatninger, frontoner, profilbånd og gesimser.

Lynderupgård

Lynderupgård i Vesthimmerland er en af de meget få herregårde med en stor hovedbygning i bindingsværk. Den trefløjede hovedbygning indeholder både et stenhus fra omkring 1400-tallet, og de resterende bindingsværksfløje opført fra 1500-1700-tallet. I det enestående gårdrum står en såkaldt vandkunst fra omkring år 1600 med bronzestøbte indianerhoveder på en stolpe midt i trætruget, som også kan findes i kopi i Den Gamle By i Århus.

Nørre Vosborg

Nørre Vosborg er nok Vestjyllands fornemste herregårdsanlæg og består af flere bygninger, der er opført fra 1532 og helt til 1951. Selve borganlægget med omkransende volde fremstår med fire sammenføjede bygninger, der omslutter et lukket, brolagt gårdanlæg: Gyldenstjernehuset, der er opført i 1570; det såkaldte Ide Langehus, der er opført af Ove Bielke ca. 1655; De Lindehuset, der er fra 1760’erne (opført af De Leth men kaldt De Lindehuset), og Tanghuset fra 1838 og 1857. Se mere på The Danish Club.

Skaføgård

Skaføgård på Djursland er en af de mest velbevarede renæssancegårde i Danmark og er overvejende opført i slutningen af 1500-tallet. Som i andre renæssanceanlæg er det overvejende de store røde munkesten, der dominerer. Inspirationen fra fransk slotsbyggeri er tydelig og anlægget er smukt og harmonisk i sin udprægede symmetri.

Voergaard

Voergaard i Vendsyssel er en vores vigtigste og renæssance-herregårde. Det er Biskop Stygge Krumpen, der overvejende har opført det imponerende anlæg, man kan se i dag. Anlægget har brede voldgrave, og et større fæstningsanlæg omgivet af vand på alle sider. Den to-fløjede bygning er opført med henblik på forsvar i de ustabile tider omkring Christian 2.s fald.

 

Fyn

Glorup

Som den eneste herregård i landet er Glorup på Sydøstfyn repræsenteret i Kulturministeriets kulturkanon over de mest uomgængelige danske kunstværker. Stedet var oprindeligt en renæssancegård, men blev i 1765 omdannet til et elegant barokslot med 4 lave, hvide længer. Det var den berømte danske og franske hofarkitekt, Nicolas Henri-Jardin, der stod for omdannelsen og den samtidige anlæggelse af en landets første romantiske haver – en såkaldt ”anglo-kinesisk” have. Se mere på The Danish Club.

Hagenskov (Frederiksgave)

Hagenskov ligger sydøst for Assens, placeret højt i et idyllisk landskab omgrænset af et større romantisk haveanlæg med, enge, overdrev, træer og marker. Hagenskovs nuværende hovedbygning er opført i klassicistisk stil i 1770’erne tegnet af arkitekt G.E, Rosenberg. Stedet er et af de fremmeste eksempler på denne periodes arkitektur herhjemme.

Hesselagergaard

På det smukke, bakkede Sydfyn ligger Hesselagergaard, en imponerende renæssancefæstning opført 1538-1580.  Hovedbygningen blev opført til Christian d. 3’s kansler, Johan Friis, der i øvrigt også opførte en af de andre herregårds-kandidater, Borreby ved Skælskør.

Krengerup

Krengerup Gods er en fornem repræsentant for klassicismen i Danmark og den nuværende hovedbygning er opført i 1772 af Hans Næss, en elev af den danske og franske hofarkitekt Nicolas-Henri Jardin. Hovedbygningen ligger for enden af et storslået gårdrum omkranset af avlsbygninger i gulkalket bindingsværk. Se mere på The Danish Club.

 

Sjælland og øer

Borreby

Borreby er en af de 5 såkaldte ”herreborge” i landet og det befæstede voldsted blev opført i 1556 af rigskansler Johan Friis, som også opførte Hesselagergaard – en af de andre kandidater i konkurrencen. Perioden var præget af erfaringerne fra den danske borgerkrig, ”Grevens Fejde”, og det er baggrunden for Borrebys dobbelte voldgrav, skydeskår og skoldehuller. Hovedbygningen er en af de mest imponerende renæssancebygninger i landet med fire firkantede tårne, murene hvilende på en svær kampestenssokkel og de enkelte etageafsnit afgrænset af rundbuefriser. Se mere på The Danish Club.

Engestofte

Ved bredden af Maribo Sø ligger Engestofte – et langstrakt anlæg med både smukke røde avlsbygninger, et højt slankt vandtårn, egen kirke og en gulmalet klassicistisk hovedbygning. Engestofte er en gammel kongsgård fra 1457, men den nuværende enkeltfløjede hovedbygning er fra 1805 og typisk for perioden. Se mere på The Danish Club.

Gisselfeld

Det nuværende Gisselfeld blev grundlagt af Peder Oxe, der var Rigshofmester (statsminister) og byggede borgen/slottet fra 1547-1575. I 1701 bestemte Christian Gyldenløve, søn af Christian den 5., at Gisselfeld skulle gøres til et kloster, hvor adelige jomfruer og en abbedisse skulle tilknyttes klosteret. Disse planer blev dog aldrig ført ud i livet, men navnet – Gisselfeld Kloster – er hængt ved lige siden. Gisselfeld er opført efter den danske borgerkrig, Grevens Fejde, og er derfor præget af forsvarsforanstalninger som voldgrave, skydeskår og vægtergange med skoldehuller. Se mere på The Danish Club.

Gjorslev

Gjorslev på Stevns er nok Danmarks mest imponerende middelalderborg og den eneste, der stadig er beboet. Fra ca. 1396-1400 lod roskildebispen Peder Jensen Lodehat borgen Gjorslev opføre. Lodehats borg består af det 30 meter høje tårn og de fire fløje i korsbygningen. Den lavere nordre sidefløj blev bygget i 1638, mens den sydlige sidefløj blev bygget i 1843 af arkitekt G.E Hetsch. Korsbygningen er opført af kridtsten fra Stevns Klint samt munkesten og er omgivet af en voldgrav.

Ledreborg

Ledreborg Slot blev bygget i 1740-45 af  Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI,  og har været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år. Der er tale om et af de mest imponerende barokanlæg i landet, og de enestående terrassehaver folder sig ud som et imponerende totalteater, der i dag danner ramme om DRs store Slotskoncerter. Se mere på The Danish Club.

Søholt

Flere tider forenes i herregårdsanlægget Søholt, der ligger helt op af Maribo Sø.  Stedets smukke, hvide hovedbygning med svungne gavle er opført i 1804, men grundigt ombygget i midten af 1800-tallet i historicistisk stil. Øst for hovedbygningen ligger en af de mest velbevarede barokhaver anlagt i 1690’erne efter fransk forbillede med stramme alléer og stier, omkranset af figurklippede hække. Haven blev renoveret i 2009 og der er adgang for offentligheden. På den anden side af vejen ligger en række imponerende driftsbygninger i røde mursten bygget omkring 1920. Se mere på The Danish Club.