De 15 gårde

13 firlængede anlæg, 11 i bindingsværk, 4 i murværk og 2 møllegårde,  Her kan du læse lidt om de 15 kandidater fra hele landet.

Film med alle gårdene:

Bankgaarden

Bankgaarden, også kaldet Fjordgaarden, er den største og ældste af de vestjyske klitgårde. Den er opført 1797 og beliggende markant i et storslået fredet klitlandskab. Gården har dannet forbillede for en lang række af senere klitgårde, der er karakteriserede ved en solret beliggenhed med stuehus imod syd og den bredere og højere agerumslade imod nord. Gården er med i T.H. Dreyers film “Ordet” fra 1955. Gården blev fredet i 1971.

Bent Madsens Gård

Bent Madsens gård i Dreslette er simpelthen indbegrebet af den fynske bindingsværksgård. Gårdanlægget er opført i slutningen af 1700-tallet og fremstår stadig utroligt intakt med sine festlige egnsfarver og hyggelige beliggenhed i Danmarks måske smukkeste og bedst bevarede landsby. Gården har i over 300 år været i samme slægts eje og drives stadigvæk som landbrug. Bygningsfredet i 1990.

Bregnebjerggård

Malerisk sjællandsk bondegård med en lang og synlig udviklingshistorie. Stuehusets ældste dele går tilbage til 1650’erne og har bevaret nogle meget gamle træk som f.eks. nogle barokvinduer. Nogle bygninger er helt eller delvist i bindingsværk og andre grundmurede. Gården er opført på en bakketop udenfor landsbyen og er meget synlig i landskabet. Den er ikke bygningsfredet men er registreret med høj bevaringsværdi.

Bukkehøjgård

Meget smuk og klassisk sjællandsk bondegård. Hvidkalket over bindingsværket og med helt sammenbyggede længer. Bukkehøjgård er hjørnestenen i et fornemt kulturmiljø med den velbevarede landbohave, stensatte møddingsted, grusveje og den ligeledes velbevarede nabogård. Bygningsfredet 1997.

Grønne Mølle

Denne utrolige perle har været næsten ukendt udenfor lokalområdet. Nok primært på grund af sin tilbagetrukne beliggenhed. Man kommer dertil ad to uanselige grusveje. Vandmøllegården er beliggende på et stærkt skrånende terræn, og stuehus- og vandmøllebygningen er således i en etage imod gården og i to etager til havesiden. Vandhjulet med malekarm m.v. er netop genetableret efter mere end 50 års fravær og stensætningerne i haveanlægget er p.t. under restaurering. Den fine vandmøllegård fra omkring 1830, som er en landbrugsejendom i drift, blev bygningsfredet i 1989.

Hjerritsdal Mølle

Hjerritsdal møllegård er overdådigt smukt beliggende i en tunneldal ved Valsgård Bæk, der løber ud i Mariager Fjord. Vandmøllegården er opført i 1820’erne som enkle og velproportionerede hvidkalkede og stråtækte bygninger, der udgør et meget smukt og stemningsfuldt kulturmiljø. Bygningsfredet 1959.

Klægager

Den gamle digegrevegård i Østerende, Ballum er en stor smuk gård opført i vestslesvigsk byggeskik i 1857. Gården har i de seneste år gennemgået en meget omfattende og imponerende restaurering og bl.a. fået sit stråtag tilbage. Fin rytmisk stuehusfacade med en række af stynede lindetræer foran.Gårdanlægget er synligt på lang afstand. Det er ikke fredet, men har høj bevaringsværdi.

Kongshøjgård

Gården er beliggende i den lille velbevarede landsby Strærup og er endnu et bevis på, at man førhen ikke var så farveforskrækkede, når det drejede sig om at farvesætte de gamle bondegårde. Gårdspladsen er helt enestående med sine festlige farver og højtliggende stuehus med smukke klassicistiske døre. Gårdens alder kendes ikke nøjagtigt, men den er fra 1700-tallet og har sulebyggede udlænger. Den er ikke fredet, men har meget høj bevaringsværdi.

Kærgårdshof

En utroligt velbevaret og typisk frisergård opført på et såkaldt værft i marsklandskabet syd for Møgeltønder. Det kompakte og helt sammenbyggede gårdanlæg med de høje stejle valmede stråtage uden frie gavle er opført 1777. Gårdens historie kan føres tilbage til 1663. Ejendommen blev bygningsfredet i 1972.

Mette Banks Gård

Klassisk klitgård opført 1822 efter samme model som Bankgården, men lidt mindre og opført i lidt lysere ”hjemmebrændte” sten. Betagende smuk beliggenhed. Gårdanlægget er suppleret med en meget smuk og enkel spånklædt og tjæret udhusbygning, der ligesom gårdens øvrige bygninger blev bygningsfredet 1992.

Rødegård

Prægtig rødkalket bindingsværksgård, som har været forpagtergård under Dragsholm. De ældste dele af det trelængede anlæg går tilbage til omkring 1650. I den vestlige ende af det herskabelige stuehus er bevaret en veranda fra omkring år 1900.Gården er omgivet af en stor smuk have og markant beliggende nær Vejrhøj. Bygningsfredet 1954.

Skovly

Skovlygårds historie kan føres helt tilbage til midten af 1300-tallet. Det nuværende bygningsanlæg stammer formentligt i overvejende grad fra slutningen af 1600-tallet. Det er en typisk gammel sjællandsk bondegård med smalle længer, overkalket bindingsværk og brædde- eller spånbeklædte spidsgavle. Gården, der er smukt beliggende i den lille landsby Kragevig, blev reddet fra forfald i sidste øjeblik og bygningsfredet og restaureret i 1989.

Viby Bygade 12

Viby er en af Danmarks bedst bevarede landsbyer, og den gamle sognefogedgård er en af Fyns bedst bevarede bondegårde. Med sit overkalkede ydre kan den måske forekomme mere sjællandsk end fynsk, men i det meste andet er den udpræget fynsk. Dens ældste bygningsdele går tilbage til 1600-tallet, men som de fleste andre gårde har den udviklet sig igennem flere hundrede år. Den var tæt på at gå til grunde for ca. 20 år siden, men er siden blevet smukt restaureret og er hjertet i landsbyen Viby. Bygningsfredet i 1990.

Villumgård

Villumgård er en af de imponerende store bindingsværksgårde i landsbyen Voldtofte. Stuehuset, der er 25 fag langt, har et senere påbygget korshus imod haven og nogle utroligt smukke døre mod gårdsiden. Også her bemærkes den fynske farveglæde. Gården har igennem de seneste 15 år været igennem en omfattende og meget bekostelig restaurering. En umistelig gård i en af landets vigtigste bindingsværkslandsbyer. Bygningsfredet i 1990.

Vesemosegård

En ganske lille irregulær firelænget fynsk bindingsværksgård fra omkring 1750. En smukt holdt bindingsværksgård, som først og fremmest falder i øjnene på grund af sin meget lille størrelse. I stil og byggemåde hævder den sig smukt blandt de mange større bindingsværksgårde. Den slags, som førhen var ret almindelige på Fyn, findes stort set ikke mere. Gården er ikke fredet, men den har høj bevaringsværdi.

Stem på din favorit