Brøndby Kommune vil nedrive bevaringsværdige ejendomme

Brøndbyvester Skole har brug for mere plads og det får nu Brøndby Kommune til at kigge på de tilstødende arealer, som kommunen også ejer. Her ligger der 2 bevaringsværdige gårde, som kommunen mener er i så ringe stand, at de ikke kan istandsættes. En række beboere samt Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur kritiserer nedrivningsplanerne samt kommunens manglende vedligeholdelse i deres høringssvar.

Tjørnehøjgård

 

Før den store udflytning og udvidelse af København var Brøndby en landsby – noget de færreste vel tænker på i dag. Men sporene er der stadig i form af den historiske landsby, som også er dækket af en lokalplan. Brøndby Kommune ejer selv de to gårde, Gildhøjgård og Tjørnehøjgård, fra 1800-tallet. I deres høringsvar skriver Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur bl.a.:

Fra de tidligste matrikelkort fra 1807-1856 viser landsbyen de mange firelængede gårde, herunder både Gildhøjgård og Tjørnehøjgård. Disse to gårde ligger ved landsbyens fællesareal og tæt på landsbyens kirke. Der har været en kirke i landsbyen siden ca. 1200- tallet. Disse to gårde har altid dannet landsbyens afgrænsning mod øst. Fra Bygaden udgør disse to gårde og de gamle træer på grundene en væsentlig fortælling om landsbyens flere århundredes historie.

Kommunen har vurderet at deres tilstand er så ringe, at de ikke kan istandsættes. En stor gruppe på 35 ejere i området, der alle har været underlagt lokalplanen og passet på deres huse har indleveret et høringssvar. Her udtrykker de manglende forståelse for, at kommunen ikke vil følge sin egen lokalplan:

Intentionen i denne sag devaluerer værdien af at gøre bygninger bevaringsværdige. I har som kommune for mange år siden gjort jer tanker om landsbyens identitet, og deraf defineret den nuværende lokalplan 209 som alle beboere i landsbyen har været forpligtet til at overholde.[..] Det mindsker i høj grad vores tillid til de folkevalgte politikere. Vi mener at kommunen degraderer værdien af bevaringsværdigheden, da der med forslag om den nye lokalplan sendes et signal om, at der ikke er nogle forpligtelser ved at udnævne bygninger og træer som bevaringsværdige. I forslaget til lokalplanen argumenterer I for at bygningerne er i ringe stand. Men da I ejer bygningerne, har I ikke overholdt forpligtigelsen til at vedligeholde Gildhøj- og Tjørnehøjgård. Vi mener derfor ikke, at jeres argumentation retfærdiggør den nye lokalplan.

Læs  Landsforeningens hørinssvar

Læs Beboergruppens høringssvar

Læs artikel fra Folkebladet for Glostrup, Brøndby, Vallensbæk