Kun delvist fritaget for grundskyld? Genansøg inden 31. oktober

Har du som ejer af en fredet bygning fået delvis fritagelse for grundskyld? Så bør du inden den 31. oktober 2020 søge om at få genoptaget sagen. Har du søgt og fået svar? Så læs mere i bunden af artiklen.

 

Denne nyhed har særlig interesse for jer med en bygningsfredet ejendom, som har underskrevet den særlige bevaringsdeklaration og idag alene har delvis fritagelse for grundskyld. Det er udelukkende jer, som vi beder om at søge om genoptagelse. Tredje afsnit nedenfor med overskriften “Hvis du har ansøgt om genoptagelseer rettet mod jer, der har ansøgt, men er blevet bedt om yderligere dokumentation.

Grundskyld skal bestemmes ud fra beregning – ikke skøn

I Historiske Huse er vi af den opfattelse, at det er vigtigt, at der nu anmodes om genoptagelse, fordi man ellers kan være med til at legitimere SKAT’s opfattelse af, at opgørelsen af haver og gårdspladsers størrelse omkring fredede bygninger beror på et skøn og flere uvedkommende faktorer – og ikke på en simpel kategorisering og arealberegning, som vi fastholder er udgangspunktet.

Erfaringen tilsiger, at det især er diskussionen om grundens, herunder havens størrelse, der har givet anledning til, at der ikke er givet fuld grundskyldsfritagelse. Men også spørgsmål om, hvis og hvor der på ejendommen findes bygninger, der ikke er fredet, kan volde problemer. Her har Historiske Huse en anden opfattelse, end den SKAT har udmeldt i det såkaldte “Styringssignal”.

I Historiske Huse anbefaler vi, at man som ejer står fast på, at det ikke er op til SKAT at vurdere eller skønne om, hvor stor en del af fx. havearealerne, der kan opnås fritagelse for grundskyld. Men som sagt, hvis SKAT kan henvise til, at det allerede er kutyme fra andre afgørelser, at eksempelvis kun en del af en ejendoms have eller gårdsplads kan henregnes til den fredede bygning, bringes alle ejere i en dårlig forhandlingssituation.

Et principielt spørgsmål

Vi er opmærksom på, at den økonomiske fordel ved fritagelse for grundskyld kan være begrænset udenfor byerne. Ingen ved imidlertid, hvordan grundpriserne udvikler sig på landet, og derfor, om end ikke andet så af principielle grunde, mener vi, at man skal søge om genoptagelse, hvis man ikke har fuld grundskyldsfritagelse.

I notatet kan I sætte jer ind i den juridiske problemstilling, hvad Historiske Huses holdning er og benytte jer af det udkast til brev, I kan se nedenfor.

Man løber som ejer ikke nogen risiko ved at bede om genoptagelse og kan altid trække anmodningen om genoptagelse tilbage.

Hvis du har ansøgt om genoptagelse, men er blevet bedt om at levere yderligere dokumentation

For at sikre, at Vurderingsstyrelsen reelt vil kunne sagsbehandle jeres anmodning om genoptagelse, bør I indsende den nødvendige dokumentation, som er nødvendig for vurdering af jeres anmodning.

Nedenfor har Historiske Huse lavet et udkast til brev, som I kan udfylde med de relevante areal-oplysninger. Husk at overholde tidsfristen 31. oktober 2020. Vurderingsstyrelsen har telefonisk oplyst, at herefter er genoptagelse og indsendelse af yderligere dokumentation afskåret.

Skabelon: Vurderingsstyrelsen dokumentation

Hvis du har modtaget et svar fra Vurderingsstyrelsen om din sag

Vurderingsstyrelsen har nu udsendt de første forslag til afgørelser i de sager, hvor vores medlemmer/ejere af fredede ejendomme har anmodet om genoptagelse af tidligere afgørelser om delvis fritagelse for grundskylderlæggelse. Vi har set en sådan “agteskrivelse” og har bidraget med ejerens høringssvar til Vurderingsstyrelsen. Ejeren er blevet tildelt 3 ugers frist til at indsende sine bemærkninger.

Det fremgår af agteskrivelsen, at Vurderingsstyrelsen IKKE har accepteret de argumenter Historiske Huse har anlagt i notat om styresignalet. Vurderingsstyrelsen skriver ikke direkte, at styrelsen er uenig, men anfører, at “det ikke ændrer styrelsens opfattelse”.

På den baggrunde opfordrer vi alle medlemmer, der har modtaget eller vil modtage en såkaldt “agteskrivelse” fra Vurderingsstyrelsen til at indsende den på sekretariat@historiskehuse.dk med henblik på at drøfte hvilke bemærkninger den kan give anledning til. Opfordringen går både på jer der har modtaget en agteskrivelse, der fuldt ud imødekommer jeres anmodning, men så absolut også jer, der ikke er blevet imødekommet.

NOTAT om styresignalet samt forslag til anmodning

Skabelon for brev til Vurderingsstyrelsen