Gammel Estrup Herregårdsmuseum trues

Netop nu skal politikerne i gang med at forhandle Finansloven for 2021. De midlertidige 4-årige bevillinger til museerne udløber ved årsskiftet, og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er et af de museer, som bliver hårdt ramt, hvis tilskuddene ikke forlænges.

 

Museumsdirektør Britta Andersen er bekymret ved udsigten til en 40% reduktion i det statslige tilskud, som kan blive en realitet efter efterårets finanslovsforhandlinger. Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum bliver særligt hårdt ramt, da museet i forvejen ikke modtager ret megen offentlig støtte.

”Vi er vant til at klare os for få midler, men der er simpelthen også en grænse for, hvor lidt vi kan overleve på. Museet har gennem de senere år fået etableret et moderne, professionelt museum, hvor vi både har sikret kulturarven for eftertiden og skabt formidling af høj kvalitet og forskning på internationalt niveau. Forudsætningen for dette har været, at vi har været dygtige til at hente private midler fra fonde og sponsorer, og for hver offentlig krone vi modtager, skaffer vi selv tre. Det er vi meget stolte af, men det kan også kun lade sig gøre, hvis vi får et minimum af
finansiering fra staten”, forklarer museumsdirektøren, der frygter, at en vigtig del af kulturarven vil gå tabt, hvis museets i forvejen beskedne statslige tilskud nu beskæres.

”Fondstilskud forudsætter egenfinansiering, så vores statstilskud er helt essentielt, for at vi både kan bevare den fredede bygning og det bevaringsværdige kulturmiljø og samtidig kan blive ved med at udvikle museet og nærværende formidlingstilbud til de ca. 100.000 danske og udenlandske besøgende, der lægger vejen forbi Gammel Estrup hvert år”, siger hun.

Kultur på landet

Gammel Estrup er hele Danmarks Herregårdsmuseum og beskæftiger sig med alle facetter af den danske herregårdshistorie. Museet repræsenterer 800 års historie med bønder og herremænd, herskab og tjenestefolk, landarbejdere og godsejere.

Birthe Iuel, direktør for Historiske Huse:

“Herregårdene er en væsentlig del af vores kulturarv og vores historie – og det er en historie, som folk gerne vil høre mere om. Det så vi tydeligt, da vi i Historiske Huse i 2018 kårede Danmarks Smukkeste Herregård og det affødte over 200 artikler og indslag i medierne, og 10.000 danskere stemte på deres favorit. Gl. Estrup er en helt afgørende institution, både når det gælder forskning og formidling af herregårdenes arkitekturhistorie og fortællingen om de mennesker, der har arbejdet der. Museet er gennem de senere år blevet et internationalt trækplaster, der har fat i mange målgrupper – bl.a. børn og unge. Samtidig er det et museum på landet, der er med til at sørge for, at der også er kulturtilbud uden for de store byer. Vi opfordrer politikerne til, at opretholde den i forvejen minimale støtte til så vigtig en kulturinstitution.”

Besøg Gammel Estrups website