Støtte til istandsættelse på Bornholm

Regionskommune Bornholm har fortsat knap 1,4 mio. kr. i puljen til energirenovering af boliger med et højt energiforbrug. Boligejerne kan få op til 40 procent i tilskud til at få renoveret eller udskiftet døre og vinduer. Ønsket er at mindske energiforbruget - og samtidig skaffe arbejde til håndværkerfagene. Frist for ansøgning er den 28. september.

Listed på Bornholm

Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr, men nogle af midlerne er allerede uddelt. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at ejere af boliger i Rønne og Nexø ikke kan søge.

Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat eksisterende vinduer og døre i stedet for at skifte til nyt med et større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona.

Birthe Iuel, direktør for Historiske Huse:

Som repræsentant for ejerne af de bevaringsværdige huse er vi meget opmærksomme på, hvilke kommuner, der vælger at understøtte ejerne med puljemidler. Det er desværre mange der ikke gør. Men Bornholms Regionskommune skal have ros for at afsætte midler og tilmed prioritere istandsættelse af vinduer og døre frem for udskiftning. Det er godt for både håndværk, kulturarv og klima.

Ansøgningsfrist til næste runde er mandag, den 28. september 2020. Puljen søges via Bornholms Regionskommunes hjemmeside brk.dk. Her kan man læse mere om ordningen og de krav, man skal opfylde for at kunne søge. Kommunen forventer at kunne give svar på en ansøgning inden for en måned alt afhængigt af, hvor mange ansøgninger, der kommer.