Mød BYFOs nye formand

I forbindelse med Birthe Iuels afgang som formand og ansættelse som direktør, har BYFOs bestyrelse rekonstitueret sig med arkitekt Jørgen Overby som næstformand og Andreas Karberg som ny bestyrelsesformand. Selv om Andreas Karbergs familie i generationer har været i vin- og spiritusbranchen er det særligt de fredede ejendomme, der fylder i hans liv. Vi har stillet den nye formand et par spørgsmål.

 

Andreas Karbergs familie har i fem generationer haft vin- og spiritus-giganten, Hans Just. Men hvor det i dag er Andreas’ brødre, der tager sig af den del af forretningen, har han selv kastet sig over de historiske ejendomme. Siden midten af nullerne har han i ejendomsselskabet Karberghus opbygget en portefølje af fredede, velbeliggende og historiske ejendomme i det indre København. Heriblandt kulturhistorisk interessante ejendomme som Harsdorffs Hus, Dehns Palæ, Kalvebod Bastion, Det Knuthske Palæ, Levins Gård, Brønnums Hus, Fransk Reformert Præstegård og Zieglers Gaard. Ejendommene udlejes primært til erhvervsformål og kontorer. Derudover har Andreas Karberg i 2019 købt den nedbrændte herregård Christianssæde på Lolland.

Hvorfor har I primært opkøbt fredede ejendomme i Karberghus?

“Af kærlighed til skønhed og historie plejer jeg at sige. Men den økonomiske side er mindst ligeså vigtig og mange lejere hos Karberghus værdsætter den skønhed, beliggenhed og autentiske historie som de fredede ejendomme besidder. Kulturarven er med dens historie identitetsskabende. Netop denne faktor er der heldigvis flere og flere lejere der værdsætter, og dette er også gældende for nogle af verdens største virksomheder, der bor til huse i vores fredede lejemål i København, og som bruger dem aktivt i deres branding over for især medarbejdere men også kunder.”

Hvad vil du gerne med en ejendom som Christianssæde på Lolland?

“Hvis jeg kan skabe nyt liv i en totalt glemt og forfalden ejendom som Christianssæde på en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig måde er jeg tilfreds. Det fortjener den nedbrændte barokejendom fra 1690. Ikke mindst i lyset af husets historie, der både rummer storhed og glans, rigdom og magt, men også danner grundlag for nogle af landets vigtigste sociale reformer under greve C.D.F Reventlows ejerskab som Gehejmestatsminister under Frederik 6.”

Hvad mener du BYFO og Historiske Huse skal arbejde på over de næste år?

“Der er kun ca. 7.000 fredede bygninger i dette skønne land. Forestil dig samtidig et Danmark uden disse bygninger. For mig er dette et mareridtsagtigt tankeeksperiment. Vores kulturarv skal vi værne om og ikke mindst til glæde for fællesskabet. I min optik har vi kulturarven til låns af fremtidige generationer. Derfor er det også vigtigt, at den økonomiske byrde det oftest er at passe på et fredet hus værdsættes og støttes. Dette har man tidligere gjort i langt større omfang, men de senere års ændringer i skatteregler og tilskudsordninger har udhulet støtten markant. Derfor vil jeg gerne arbejde på at få vores politikere til at prioritere kulturarven og hjælpe med at passe godt på den, så vi kan give den ordentligt videre til kommende generationer.”