Tinghuset i Ringkøbing stråler igen

P+P Arkitekter har netop færdiggjort den omfattende restaurering af Ringkøbing Ting- og Arresthus, så det er kommet til værdighed igen og nu fremstår som et smukt vidnesbyrd om dansk bygningskultur i starten af det forrige århundrede.

 

Tinghuset opført i 1918-1919, og tegnet af Helge Boisen-Møller, er en markant bygning i Ringkøbing. Retssalen blev brugt frem til 2007, med den originale indretning og salen og den øvrige indretning er stadig intakt.

Samvittighedsfulde medarbejdere ved arresten med spande

Men tinghusets oprindelige pultkviste mod Kongevejen var fjernet i forbindelse med en tagudskiftning i 1970’erne. De to øverste kviste var oprindeligt aftræk for bygningens naturlige ventilationssystem. Der forelå ikke tegninger på sagen, så rekonstruktionen er sket ud fra fotografier fra lokalarkivet, ved simpelthen at tælle tagsten.  Tagets dårlige tilstand betød at der trængte vand ind, men heldigvis har samvittighedsfulde medarbejdere ved politiet og arresten gået og flyttet spande i tagrummene, så tingene ikke tog skade. Det må man tage hatten af for.

Nu er en omfattende restaurering netop færdiggjort, så huset er kommet til værdighed igen. Uden hensyn til bygningens historiske referencer har man i 1970erne udskiftet de oprindelige pultkviste med ovenlysvinduer og erstattet understrygningsmørtlen med PE-skum. De smukke vælske gavle havde fået lov til at forvitre flere steder, og kobberbeklædningen på spir og lanterne var for år tilbage blevet udskiftet uden nogen følsomhed over for de fine detaljer. Da spiret blev hejst ned for at blive restaureret, kunne arkitekten også konstatere omfattende råd i den underliggende trækonstruktion.

Spiret genskabt med respekt for håndværket

Nu er pultkvistene reetableret, der er lagt fast undertag og tegltaget er skiftet, så både arrestens og tinghusets sammenhængende tagflader går op. De vælske gavle er sat istand med kalkmørtel. Da tag og lægter kom af, var der kun brug for minimal opretning af spærene, der generelt stod snorlige. Udfordringen var at få tilpasset et fast bræddeundertag med den eksisterende taggeometri, så alle sten flugter i overgange, så man minimerer tilskæring af stenene.

     

På værkstedet blev spiret genskabt med respekt for det oprindelige håndværk. Al tømmeret blev skiftet, og spiret blev derefter beklædt med ny kobber, der nu igen følger gesimsens profil. Vindfløjen hang i en tynd tråd, men med hjælp fra Ringkøbing Bevaringsforenings fotoarkiv, kunne den genskabes hos en kyndig smed, så vestenvinden nu endelig kan tage ordentligt fat i vindfløjen igen. Ringkøbings Ting- og Arresthus, der var opført af arkitekt  i 1918, fremstår nu igen med værdighed og som et vidnesbyrd om byens købstadshistorie.

Se profilen for P+P ArkitekterFind professionel – vores liste over fagfolk og leverandører med kompetencer indenfor kulturarven.

Det samlede arbejde på tinghuset er blevet indstillet til Renover-prisen af Byens Blikkenslager, der stod for renoveringen af spiret.