P+P arkitekter

P+P arkitekter blev grundlagt i 1976 og har i dag tegnestue i Aarhus og Thisted. Vi er et erfarent hold af arkitekter og bygningskonstruktører, og vores virksomhed har hver dag i mere end 40 år arbejdet kreativt og professionelt med at skabe arkitektur, som gør en forskel for mennesker og samfund. Vi har gennem flere årtier varetaget bygherre-, arkitekt-, restaurerings- og totalrådgivningsopgaver for både boligforeninger, private, kommuner, regioner og staten. Som en central del af tegnestuens praksis har vi vores kulturarvsafdeling, som yder rådgivning i forbindelse med restaurering og udvikling af historiske huse og kirker.

Vi arbejder altid ud fra steders iboende kvaliteter og værdier. Vores specialiserede kulturarvsarkitekter beskæftiger sig med bevaring, udvikling og transformation af historiske bygninger og steder – indsatser, som styrker stedernes fortællinger. En stor del af vores arbejde, når det kommer til historisk byggeri, handler om at skære ind til bygningers kerneværdier – den arkitektoniske identitet. Det overordnede mål for os i arbejdet med kulturarv er at skabe løsninger, der respektfuldt tilpasser sig omgivelserne og samtidig giver noget nyt tilbage til dem; udvikling i høj kvalitet.

Vores projekter spænder vidt fra gennemgribende restaureringsopgaver af store fredede bygningsværker til mere specialiserede opgaver med istandsættelse eller formgivning af mindre bygningsdele.

Vi arbejder med restaurering af den danske kulturarv i bred forstand, men har et helt særligt indgående kendskab til og mange års erfaring med kirkerestaurering og et godt samarbejde med menighedsråd og kirkelige myndigheder.

Se vores projekter.

Kontakt os.