Referat af BYFOs generalforsamling 2017

BYFOs generalforsamling blev i år afholdt på Brahetrolleborg på Sydfyn lørdag d. 16. september.

Mere end 150 medlemmer deltog, da ejer Catharina Reventlow-Mourier åbnede den nytransformerede, fredede kostald til foreningens generalforsamling. Efter den formelle del af generalforsamlingen var overstået, holdt enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Merete Lind Mikkelsen oplæg om styrelsens arbejde, efterfulgt af Catharina Reventlow-Mouriers beretning om livet på Brahetrolleborg.

Her kan du læse referatet af BYFOs generalforsamling 2017.