Generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger på adressen Borgergade 111, 1300 København K, den 27. november 2017 kl. 16.00.

Dagsorden er som følger:

 1. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. Se regnskabet her.
 3. Fremlæggelse af driftsbudget med bestyrelsens forslag til medlemskontingent og bestyrelseshonorar
  A-medlemmer (ejere):
  En privatejet bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,-
  En erhvervsmæssig bevaringsværdig ejendom – årligt kontingent kr. 500,-
  B-medlemmer (passiv-medlemmer):
  Privatperson – årligt kontingent kr. 500,-
  Erhvervsvirksomhed – årligt kontingent kr. 500,-
  For mere end 5 bevaringsværdige ejendomme betales kun for de første 5 ejendomme
  Bestyrelseshonorar vil ikke blive foreslået udbetalt i det kommende år
 4. Valg til bestyrelse
 5. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslå genvalg af Ernst & Young
 6. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jan Martens
Formand Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Årsberetning for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger