BYFOs årsberetning 2017

Det har været et forandringens år, et travlt år præget af politiske mærkesager og en ny struktur i sekretariatet.

I efteråret 2016 afløste Mette Bock fra Liberal Alliance Bertel Haarder som kulturminister. Allerede i det tidlige forår viste hun, at der blæser nye vinde for bygningsfredning i Danmark. Med den forslåede revidering af bygningsfredningsloven, kan vi se frem til en lettere sagsbehandling for de af landets ca. 500 fredede bygninger, hvor de bærende bevaringsværdier vurderes kun at være intakte udvendigt. Vi har i mange år ønsket en differentieret fredning, ligesom vi har ønsket en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. Med forslaget mener ministeren, at der udover de bygninger, som allerede er eller forventes affredet efter fredningsgennemgangen, yderligere kan oplistes 500 bygninger, som kan lægges ind under ministerens nye §7a.

Forslaget indebærer, at ejerne med visse begrænsninger ikke længere skal søge tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, når de vil foretage bygningsændringer i den indvendige del af deres huse. I BYFO værdsætter vi naturligvis ministerens ønske om at lette ejerne i deres ejerskab. På den anden side er vi bekymret for, hvad der på sigt sker med disse bygninger og ikke mindst de fradrags – og skattefritagelser, der følger med en fredning. Vi havde hellere set, at ministeren havde nedsat et udredningsarbejde, hvor hele området kunne gentænkes.

Internt har året også budt på nye veje for vores traditionsrige forening. Med ønsket om at styrke foreningsarbejdet og opruste kræfterne i sekretariatet valgte bestyrelserne i BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger sidste år at gå i luften under det nye fælles navn – Historiske Huse. Medlemstilstrømningen stiger – særligt af ejere af bevaringsværdige bygninger, og vi oplever, at flere ved, hvem vi er, og hvad vi står for. Med Historiske Huse samler vi ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger under én hat, der – som så mange andre – står politisk stærkere, hvis der er flere stemmer bag. Og i en tid, hvor vi oplever, at flere huse bliver affredet, kan vi med vores bredere fokus på alle historiske huse fastholde vores medlemmer, fordi vi har mere at tilbyde. Rent juridisk består foreningerne som to selvstændige enheder med hver deres økonomi og bestyrelse, men i det daglige arbejde er vi fast besluttet på at kæmpe for de nødvendige rettigheder for alle ejere af historiske huse.

Kommunikationen med vores medlemmer er altafgørende og som så meget andet, vil man opleve, at også den bliver mere og mere digital. I takt med at omkostningerne ved postomdelinger bliver dyrere – samtidigt med at kvaliteten af produktet forringes – vil vi gerne opfordre til, at medlemmerne oplyser deres mailadresse til os, ikke mindst hvis den ændres. Dermed kan vi påbegynde en mere digital kommunikation, der sikrer, at medlemmerne modtager vores nyheder løbende – bl.a. med indkaldelse til den årlige generalforsamling. Det trykte medie kan dog noget særligt – og som noget nyt udgiver vi fremover et medlemsmagasin to gange årligt, der vil havne direkte i medlemmernes postkasser. Her vil vi bl.a. bringe nyheder, gode råd og artikler fra landets fredede og bevaringsværdige bygninger. Er man allerede nysgerrig, ligger vores udgivelse læses direkte på hjemmesiden.

I årsberetningen giver vi et udpluk af det sidste års arbejde i sekretariatet. Vi ønsker god læselyst!