Lovændring pr. 1. juli 2017

Bestyrelsen for Vikingeskibsmuseet i Roskilde indsendte sidste år en ansøgning om affredning af museet, men Det Særlige Bygningssyn afviste at indstille bygningen til affredning.

Efterfølgende valgte DF´s kulturordfører Alex Ahrendtsen at gå ind i sagen med en begrundelse om, at museet var uskønt, og at synets afgørelse bar præg af, at der sad for mange arkitekter i synet. Alex Ahrendtsen formulerede et privat lovforslag, der skulle sikre en ny og mere varieret sammensætning af Det Særlige Bygningssyn og samtidig skabe en mere fleksibel adgang til affredning og dermed også til nedrivning af fredede bygninger.

Med lovforslaget pålægges kulturministeren at sørge for, at flere fagligheder end kun den arkitektfaglige bliver inddraget i Det Særlige Bygningssyn. Samtidig får kulturministeren mulighed for at gå imod Det Særlige Bygningssyns indstilling og tillade en nedrivning af en fredet bygning, hvis bygningen samtidig fungerer som et statsligt eller statsanerkendt museum og man vurderer, at hensynet til bevaringen af museets samling har større kulturarvsmæssig værdi end selve bygningen.

Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget den 1. juni og trådte i kraft den 1. Juli 2017.

Læs Historiske Huses høringssvar her.