Støtte til bygningsfredede bygninger på danske gårde på landet

Bestyrelsen for William O. Berntsens fond har i henhold til vedtægternes § 3 valgt at afsætte midler til støtte for fredede bygninger på danske gårde på landet.

Støtten kan søges til vedligeholdelse og fornyelse af tag og fag, herunder facader, vinduer, døre, trappeafsatser m.v., restaurering og bevaring af indvendig bygningsinteriør, samt installationer i tilknytning til de fredede bygninger, som f.eks. bro-, vold- og haveanlæg tilknyttet og bygningsfredet sammen med de fredede bygninger.  Støtten kan maximalt dække 50% af egenudgiften.

Det er en forudsætning for at kunne modtage støtte, at ansøgningsprojektet, kan rummes indenfor beskrivelsen, og at projektet er eller forinden udbetaling af støtten kan ske bliver godkendt af Slots- og kulturstyrelsen. Det er tilstrækkeligt, at det dokumenteres, at ansøgning om godkendelse hos Slots- og kulturstyrelsen er indsendt senest på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsskemaet, der skal udfyldes og indsendes sammen med dokumentation, budgetter og tidsplaner, kan hentes på fondens hjemmeside.

Ansøgningsfristen er 30. september 2017, kl. 16:00, på adressen:

William O. Berntsens fond
c/o Mazanti Andersen Korsø-Jensen Advokatpartnerselskab
att: Advokat Klavs von Lowzow
Amaliegade 10
1256 København K.

E-mail:  kvl@mazanti.dk