Møde med Kulturminister Marianne Jelved

På et meget konstruktivt møde drøftede BYFO en række punkter vedrørende de fredede bygningers økonomi med Kulturministeren og Kontorchef i Kulturstyrelsen Jesper Dahl.

I forlængelse af at BYFOs formand havde indsendt foreningens forslag til punkter til en ny arkitekturpolitik modtog hun en invitation til at mødes med Kulturminister Marianne Jelved den 3. september. Også kontorchef Jesper Dahl fra Kulturstyrelsen var til stede.

På et meget konstruktivt møde drøftede man en række punkter vedrørende de fredede bygningers økonomi, punkter som længe har optaget BYFOs bestyrelse:

  • Forfald-pr-år beskæres igen og igen
  • Direkte støttemidler ikke steget i 30 år, samt disponeres væk fra “mursten” til rådgivning
  • Grundskyldskattefritagelse begunstiger områder med høj grundværdi.
  • De private ejere skal nu konkurrere med staten om almennyttige fondsmidler

Ministeren havde forståelse for problemstillingen, men oplyste ikke overraskende, at pengekassen var smækket i og at hun ville henvise os til Skatteministeren.

Herefter drøftedes forsikringsproblematikken

  • Ejerne er nødt til at overforsikre, fordi Styrelsen er kravstiller og ikke vil oplyse genopførelsesbeløb
  • Ejerne har ingen garanti for, at den alt for høje præmie ikke er spildt (affredning)
  • Præmierne de sidste par år skruet voldsomt i vejret – op til mange 100%
  • Forsikringsselskabernes monopollignende situation

Ministeren udviste forståelse for problemstillingen og overlod til Jesper Dahl, at fortsætte med at finde en løsning på problemstillingen sammen med BYFO.

Afslutningsvis kommenteredes de enkelte afsnit i foreningens bidrag til ny arkitekturpolitik.

Du kan læse BYFOs bidrag her.