Kulturministeren svarer Brian Mikkelsen

Læs her Kulturminister Marianne Jelveds svar på Brian Mikkelsens (C) §20-spørgsmål vedrørende BYFOs forslag til forsikringsmodel for ejerne af de fredede bygninger.

Lige inden udsendelse af denne nyhed har BYFO fået Kulturminister Marianne Jelveds svar på Brian Mikkelsens (C) §20-spørgsmål vedrørende BYFOs forslag til forsikringsmodel for ejerne af de fredede bygninger.

Med kulturministerens politiske svar er der måske hjælp at hente. Kulturministeren skriver blandt meget andet, at ”hvis en bygning ødelægges f. eks. ved brand eller stormskade, vil det altid være en konkret vurdering fra Kulturstyrelsen om fredningen kan opretholdes, og bygningens fredningsværdier genetableres.”

Ministeren taler ikke specifikt om, hvorvidt bygningens fredningsværdier i byggeteknisk forstand ”kan” genetableres, men derimod mere generelt om, at Kulturstyrelsen konkret vil vurdere, hvorvidt fredningen kan opretholdes og bygningens fredningsværdier genetableres.

Den politiske læser vil kunne læse, at Kulturstyrelsen i sine overvejelser blandt andre overvejelser også vil inddrage økonomiske forhold.

Som formand for BYFO kan jeg naturligvis ikke anbefale medlemmerne ikke at forsikre kulturarvsdelen på bygningerne, men det er et spørgsmål om, hvilke konsekvenser, det i realiteten får for den ejer, der ikke har forsikret sin ejendom tilstrækkeligt. Her kan man spørge sig selv, om mediedækningen af sagen om KB-hallen ikke blot har synliggjort Kulturstyrelsens sædvanlige praksis…

Birthe Iuel