Arkitekturpolitik

I 2013 formulerede vi et bidrag til regeringens nationale arkitekturpolitik, for så vidt angår de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Daværende Kulturminister, Marianne Jelved, var optaget af, at en ny arkitekturpolitik skulle have mennesket i centrum og af, hvordan vi med blik for kvalitet og bæredygtighed kan udvikle byer og miljøer, som borgerne har lyst til at bo og være i.

Med argumentet om at de historiske huse og bygningsmiljøer udgør vores byggede kulturarv, og bør indtænkes på en måde, så de kan bruges som katalysator for vækst og velfærd, var det vores hensigt at sikre, at der også blev taget det nødvendige hensyn til dem i den nyformulerede nationale arkitekturpolitik. De fredede og bevaringsværdige bygninger skulle have en selvskreven plads i arkitekturpolitikken, hvis målet om at sætte mennesket i centrum skulle opfyldes.

Læs hele bidraget i her..