Årsmøde i European Historic Houses

Developing business models to meet the challenges of the 21 century.

European Historic Houses afholdt sit årsmøde i Bruxelles den 27. september. Mødets tema var “Developing business models to meet the challenges of the 21 century”.

Første del af mødet havde indlæg af Europa Nostras direktør, Sneska Quaedvlieg-Mihailovic, Historic Houses, UKs direktør Nick Way og Young Friends of The Countrysides sekretariatschef Francesco Kinsky dal Borgo, som alle tre talte med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvor højt kulturarven er placeret på EUs dagsorden.

Anden del af mødet omhandlede forskellige overvejelser vedrørende, hvilke forretningsmodeller man kan anvende for historiske huse. Her havde Bertrand LE NAIL, specialist I ejendomme, William Cartwright-Highnett, viceformand I “Next generation group” under Historic Houses, UK og Louis-Albert de Broglie, ejer af Chateau de la Bourdaisiere hver især interessante indlæg om deres løsning på problemstillingen, “Hvordan bringer vi de private historiske huse ind I det 21. århundrede?”

Især Louis-Albert de Broglie havde haft stor succes med sin model. Han havde udviklet haveanlægget omkring sit slot og gjort det kendt for sine hundredevis af tomatsorter. Hans brand var så stærkt, at han midt i Paris på Rue du Bac havde åbnet en forretning med eksklusivt haveudstyr, som gik strygende. I betragtning af, at der midt iParis ikke burde være den store efterspørgsel efter haveredskaber, må det siges at være noget af en præstation.

På det forudgående møde i Executive Comitee blev blandt andet drøftet:

Beslaglæggelse af indbo

Her drøftedes endnu engang visse europæiske landes tiltagende praksis med at frede historisk indbo, hvis historie knytter sig til den bygning, det befinder sig i. Det ligner beslaglæggelse og er i strid med de pågældende landses ejendomsretlige regler. De fredede genstande må ikke desto mindre ikke forlade det hus, de knytter sig til, hvorfor ejeren mister muligheden for at sælge objekterne. Indtil videre et problem I Belgien og Italien.

Værdisætning af kulturarven

Det blev endvidere oplyst, at European Historic Houses, sammen med Europa Nostra havde formået at inspirere EU til at igangsætte et projekt kaldet: “Kulturarven tæller for Europa”. Projektets formål er at indsamle data, der skal vise, hvor stor værdi kulturarven har socialt og økonomisk.

Krisen kradser rundt om i Europa

I Italien, Storbritanien, Frankrig og Spanien er momssatserne både steget generelt og på de pågældende landes differentierede momssatser på vedligeholdelse af fredede bygninger. I Frankrig er satsen steget fra 7 – 10% og i Storbrittanien fra 0 – 20%.