Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Vejledningen beskriver retningslinjerne for behandling af byggesager vedrørende bygningsfredning, bygge- og økonomisager på fredede bygninger.

Før man overvejer at indsende en ansøgning om tilladelse til at foretage ændringer på sin fredede bygning, er det en god ide at læse Kulturstyrelsens ”Vejledning til administration af bygningsfredningsloven”.

Der ligger nu en vejledning, der beskriver retningslinjerne for behandling af byggesager vedrørende bygningsfredning, bygge- og økonomisager på fredede bygninger. Vejledningen er først og fremmest skrevet til hjælp til sagsbehandlerne i styrelsen i deres daglige arbejde med at håndtere bygningerne, men også ejerne kan have stor glæde af at læse vejledningen.

Man kan blandt andet læse, hvordan styrelsen håndterer og behandler de enkelte dele på en fredet bygning, og selv om vejledningen er dynamisk, dvs. ændres løbende, er det alligevel en stor hjælp for ejerne at kende styrelsens holdninger til ændringer af de enkelte dele på en fredet bygning, når de f.eks. påtænker at ansøge styrelsen om tilladelse til at foretage bygningsændringer.