Bevaringsprincipper

I Kulturstyrelsens notat om ”Bevaringsprincipper” får man overblik over de overvejelser og processer, der indgår i styrelsens arbejde med forvaltningen af de fredede bygninger.

Ejerne behandles ens, mens bygningerne behandles forskelligt...plejer kontorchef Mogens Morgen at svare, når man påpeger uensartede afgørelser i sager, som tilsyneladende forekommer at være nogenlunde enslydende.

I Kulturstyrelsens notat om ”Bevaringsprincipper” får man et fint overblik over de overvejelser og processer, der indgår i Kulturstyrelsens arbejde med forvaltningen af de fredede bygninger.

Notat er udarbejdet for dels at hjælpe Kulturstyrelsens sagsbehandlere i deres daglige arbejde og dels for at hjælpe ejerne til at forstå styrelsens afgørelser. Derudover kan notatet hjælpe til med at forbedre ansøgninger og forespørgsler om brug og bevaring af de fredede bygninger.

Du kan læse mere i pdf’en Kulturstyrelsens Bevaringsprincipper.