Ny praksis vedr. grundfonde

I samarbejde med BYFO har Kulturstyrelsen udarbejdet nye mere ejervenlige retningslinjer for etablering af grundfonde.

Når Kulturstyrelsen giver tilsagn om tilskud til arbejder på fredede bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder, er det praksis at betinge tilsagnet med krav om, at ejerforeningen opretter en grundfond.

Formålet med grundfondskravet er at sikre, at der til stadighed er midler til at vedligeholde og udføre restaureringsarbejder på den fredede bygning.

I samarbejde med BYFO har Kulturstyrelsen udarbejdet nye retningslinjer for etablering af grundfonde.

Kulturstyrelsens hidtidige praksis vedrørende krav om grundfond var således, at grundfondsbeløbet skulle udgøre 4% af ejedomsvurderingen, og at grundfonden skulle nå dette beløb på fire år. Denne måde at fastsætte beløbet på har været vanskelig – og i mange tilfælde urimeligt kostbar – for ejerforeningerne.

Efter de nye regler skal det årlige beløb, der samlet indbetales til grundfonden, udgøre ½ gang det til enhver tid gældende forfald-pr-år beløb for den samlede ejerforenings fredede bygninger fratrukket beløbet til indvendigt forfald-pr-år, indtil grundfondens størrelse udgør to gange det gældende forfald-pr-år beløb (fratrukket indvendigt forfald-pr-år).

BYFO har længe arbejdet på mere ejervenlige regler og hilser ændringen velkommen.