Hold øje med med dit skattefri tilskud

Du skal være særligt opmærksom på, om dit skattefri tilskud fejlagtigt fremgår som skattepligtigt på årsopgørelsen.

Et par af BYFOs medlemmer har været ude for, at beløb, de har modtaget som skattefri tilskud til et bygningsarbejde, fejlagtigt fremgår som skattepligtige på årsopgørelsen.

Reglen i Ligningslovens § 7 E bestemmer, at ”Tilskud ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål. ”

Paragraffens stk. 2 lyder:

Hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet eller kan ydes et offentligt tilskud, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, behandles andre tilskud, der ydes til det samme bygningsarbejde, skattemæssigt efter reglerne i stk. 1.

Ifølge Skat, er det den bevilgende fond (eller anden private tilskudsgiver), der skal undersøge hos tilskudsmodtager, om betingelserne i § 7 E, stk. 2 er opfyldt, og beløbet derfor skal indberettes til Skat som skattefrit.

Minimer fejlindberetning fra fonde og lignende

Ejer kan eventuelt lette sagsgangen ved allerede i fondsansøgningen at henvise til modtaget offentligt tilskud eller til en erklæring om potentiel positiv indstilling hertil jfr. Ligningslovens § 7E, stk. 2.

Kontakt sekretariatet for eventuel uddybning.