Elisabetta Bosetti – Malerikonservator

Den italiensk-danske malerikonservator, Elisabetta Bosetti, har beskæftiget sig med konservering og restaurering af bemalede overflader samt bevaring af kunst- og kulturarv i over 35 år.

Hendes uddannelse som konservator er fra den italienske konservatorskole Scuola di Restauro di Botticino, og hun har desuden studeret Kunsthistorie på Københavns Universitet.

Med baggrund og erhvervserfaring inden for både det offentlige og det private har hun opnået et solidt grundlag for at udføre konserverings- og restaureringsarbejde på højeste niveau. Hendes omfattende erfaring inden for projektledelse gør hende til en pålidelig rådgiver og samarbejdspartner.

Bosettis faglige alsidighed og viden om materialer spænder over mange discipliner og teknikker inden for konservering, herunder maleri, kalk, inventar og maling.

Som projektleder har hun stået i spidsen for restaureringer af flere klenodier fra den danske kulturarv, herunder Hofteatret, Stærkassen, Dansk Udenrigsministeriums kunstsamling og Roskilde Domkirke, hvor hun blandt mange forskellige restaureringsopgaver koordinerede hele kalkningsarbejdet. Tidligere ansættelser inkluderer Nationalmuseet, hvor hun har restaureret kalkmalerier, malerier i storformat samt malerier af stor national betydning fra museets egne samlinger. På Krigsmuseet var hun ansvarlig for konservering af genstande fra den danske militære kulturarv, især træ, metal og malede overflader i forbindelse med den meget roste udstilling “Danmarks krige fra 1500 til i dag”.

Bosettis erfaringer strækker sig også ud over landets grænser. I Italien har hun udført større restaureringer af freskomalerier for det italienske kulturministerium. I Storbritannien har hun bidraget til restaureringen i det historiske Milgate House under ledelse af English Heritage. Hendes seneste indsats på verdensarvsmonumenter var i Brügge i 2023 i forbindelse med restaureringen af Provinciaal Hofs historiske bygnings store historiemalerier.

Elisabetta Bosettis passion for de teoretiske spørgsmål om restaurering og hendes interesse for forskning og innovation inden for restaurering af kulturarv har ført til, at hun altid holder sig ajour gennem deltagelse i seminarer, konferencer og efteruddannelseskurser, både i Danmark og i udlandet.

Facebook

Instagram

Steensberg Konservering Aps

Steensberg Konservering er et konserveringsværksted beliggende nord for Kerteminde på Hverringe Gods. Værkstedet udfører opgaver indenfor malerikonserveringkirkeinventar, mural- og kalkmalerierfarveundersøgelser og ny farvesætning af kirkeinventar.

Firmaet kombinerer moderne konserveringsmetoder og -materialer med traditionelle håndværksteknikker. Værkstedets ansatte er uddannet på konservatorskolens afdelinger for kunst og monumentalkunst og arbejdet udføres ud fra solide håndværksmæssige principper kombineret med moderne arbejdsmetoder. Der udføres altid en grundig dokumentation af genstande og det udførte arbejde.

Udvalgte referencer:

Nationalmuseet: Forskning, Samling og Bevaring – Bygning og Inventar

Bygning og Inventar under Nationalmuseet repræsenterer solid faglig ekspertise inden for bevaring af kulturarv. De konserverer og restaurerer mange forskellige materialer som for eksempel; malede interiører og facader, kalkmalerier, sten, malerier på lærred, maleri på træ og forgyldning, bemalede gentande, møbler, skind, læder, fotografisk materiale, papir og bøger samt store skulpturer i metal og meget mere.

I tæt samarbejde med kunderne tilrettelægges og sikres en bevaringsindsats, som er den optimale i hvert enkelt tilfælde. Der udføres ofte store og komplekse opgaver, der kræver gennemtænkte helhedsløsninger.

Opgaverne kan indeholde:

 • konservering og restaurering
 • metodeudvikling
 • undersøgelser som f.eks. pigment- og bindemiddelanalyser og farvearkæologiske undersøgelser
 • forskning
 • dokumentation
 • fotografering
 • formidling og rådgivning

Der arbejdes på grundlag af en solid håndværksmæssig praksis og en dybtgående viden om historiske materialer og teknikker.

Medarbejdernes ekspertise står til rådighed for såvel offentlige og private institutioner som privatpersoner, og  ved projektering af konserverings- og restaureringsopgaver. Nationalmuseet kan både have en rådgivende og udførende funktion.

Man kan altid henvende sig, hvis man har spørgsmål om materialer, skader og opbevaring. Der gives gratis og uforpligtende tilbud på konservering og restaurering.

Udvalgte referencer:

 • Odense Adellige Jomfrukloster, farvearkæologiske undersøgelser og restaurering af interiør
 • Frederiksberg Slot, loftmalerier
 • Brdr. Soldenfeldts Stiftelse, festsal og lofter samt udvendige terracottamedaljoner
 • Sankt Elisabeth Hospital, freskomalerier af Jais Nielsen
 • Eremitageslottet, farvearkæologiske undersøgelser og restaurering af interiør
 • Christian den IX’s Palæ, kinesiske lakskærme
 • Folketinget, Christiansborg Slot, frise i Vandrehallen og store kort i biblioteket
 • Marmorkirkens zinkskulpturer
 • Det Kongelige Teater, Museloftet og Loggia
 • Gammel Estrup Herregård
 • Bymuseet, Stormgade 18, interiør
 • Gl. Hjortespring Skole, aftræk af 32 m2 muralmaleri af Sigurd Swane
 • Tivoli, Direktørens kontor, 13 m2 billedfrise af papir
 • Det schweiziske Hus, interiør i limfarve
 • Krengerup Gods, kinesiske tapeter
 • Vestbad, farvearkæologisk undersøgelse og kommende rekonstruktion
 • Cykelpigen på Nørrebro, prøveaftræk af maleri
 • Christiansborg Slot, Tuxens maleri af kongefamilien
 • Finansministeriet, Kancellibygningen, loftmalerier af Krock og Le Coffre
 • Nørrebro Station, farvearkæologisk undersøgelse og kommende rekonstruktion