Steensberg Konservering Aps

Steensberg Konservering er et konserveringsværksted beliggende nord for Kerteminde på Hverringe Gods. Værkstedet udfører opgaver indenfor malerikonserveringkirkeinventar, mural- og kalkmalerierfarveundersøgelser og ny farvesætning af kirkeinventar.

Firmaet kombinerer moderne konserveringsmetoder og -materialer med traditionelle håndværksteknikker. Værkstedets ansatte er uddannet på konservatorskolens afdelinger for kunst og monumentalkunst og arbejdet udføres ud fra solide håndværksmæssige principper kombineret med moderne arbejdsmetoder. Der udføres altid en grundig dokumentation af genstande og det udførte arbejde.

Udvalgte referencer:

Steensberg Konservering Aps
Hverringevej 206
5300 Kerteminde