Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Den 10. februar 2010 havde BYFO foretræde for Folketingets kulturudvalg i forbindelse med ændring af bygningsfredningsloven.

Den 10. februar havde BYFO foretræde for Folketingets kulturudvalg i forbindelse med ændring af bygningsfredningsloven.

BYFO benyttede blandt andet foretrædet til at sætte fokus på de markant forringede økonomiske vilkår for ejere af fredede bygninger – såvel hvad angår direkte som indirekte tilskud. Kulturudvalget stillede gode relevante spørgsmål til foreningens indlæg og indsatsfelter i øvrigt og udbad sig herudover et notat til belysning af de forringede økonomiske vilkår for de fredede bygninger.

I notatet påviser BYFO, hvordan såvel den skattemæssige værdi af forfald-pr-år fradraget som samfundets støtte til de fredede bygninger er halveret gennem de seneste 20-30 år.

Du kan læse notatet her.