Folketinget vedtager ændring af bygningsfredningsloven

Det kom der enkelte forbedringer ud af – men langt fra nok!

BYFO har været meget aktiv i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Udover høringssvaret er der udarbejdet adskillige skriftlige henvendelser og afholdt diverse møder med relevante politikere.

Under BYFOs foretræde for kulturudvalget blev foreningen som tidligere nævnt i BYFO NYT bedt om at udarbejde et notat til belysning af de forringede økonomiske vilkår for de fredede bygninger. Læs notatet her og bilaget her.

Ved 1. behandlingen af lovforslaget var der mange og mange gode spørgsmål og kommentarer, men trods folketingets spørgelyst og organisationernes ihærdige påvirkningsindsats, lykkedes det ikke at kvalificere lovforslaget yderligere – det blev vedtaget som fremsat.

Det betyder blandt andet, at der stadig ikke vil være forfald-pr-år for ejere, der bebor deres egen fredede ejerlejlighed, at der ikke bliver indført et gradueret fredningssystem, og at der ikke tilføres området flere midler.

Det må desværre konstateres, at hele forløbet omkring udredningen af bevaringsindsatsen i Danmark for BYFOs vedkommende i nedslående grad har båret præg af slukningsarbejde frem for konstruktivt fremme af tiltrængte forbedringer.

Imidlertid skal BYFOs indsats ikke underkendes; foreningen har således bidraget til, at der indføres klageadgang, at grundfondes størrelse fremover fastsættes med udgangspunkt i den vejledende handlingsplan i stedet for som nu at udgøre 4% af ejendomsværdien, og at den særlige bevaringsdeklaration ikke længere er en forudsætning for at modtage tilskud til større bygningsarbejder.

BYFOs vedholdende hasebidderi har endvidere forhindret, at handlingsplanerne blev obligatoriske og sammenkoblet med økonomisk tilskud og skattefradrag.

Ydermere har BYFO benyttet enhver given lejlighed til at advare mod, at fredningsgennemgangen bliver en affredningsgennemgang.

Foreningen har i det hele taget gennem forløbet udnyttet enhver mulighed for at profilere sig.

Med hensyn til fredningsgennemgangen etableres pilotprojektet Bygningskultur 2015, hvor BYFO som tidligere nævnt bliver repræsenteret i følgegruppen. Bygningskultur 2015 skal give bevaringen af såvel de fredede som de bevaringsværdige bygninger et løft. Følgegruppen skal kvalificere modellen for en fredningsgennemgang, og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger har fået plads i styregruppen vedrørende de bevaringsværdige bygninger.