EUs udkast til energidirektiv truer historiske huse

EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et energidirektiv, der på flere områder kan vise sig at være problematisk for de historiske huse. I samabejde med European Historic Houses Association arbejder Historiske Huse på at forbedre direktivet inden den endelige vedtagelse i Europa-Parlamentet.

 

EU-Kommisionen  har netop offentliggjort udkastet til direktivet til EPBD (Energy Performance Buildings-directive), som nu skal igennem Europa-Parlamentet. EPDB er et redskab til at sænke energiforbruget og øge kravene til bl.a. isolering i den samlede europæiske bygningsmasse. Direktiver er retsakter, der fastlægger et fælles mål, der skal nås i alle EU’s medlemslande. Det er op til landene selv at bestemme, hvordan de vil gennemføre direktivet og opnå målet. Landene skal oftest gennemføre direktivet inden for to-tre år.

Undtagelser for historiske bygninger udvandes

Udkastet har en række passager, der kan vise sig at skabe problemer for de historiske bygninger i Danmark, afhængigt af hvordan man implementerer det i national lovgivning. I det eksisterende direktiv, har der været mulighed for at undtage historiske huse fra en række krav, såfremt dette kompromitterede husenes arkitektur eller bevaringsværdier i en uacceptabel grad. I det nye udkast er undtagelses-reglerne indsnævret.  Medlemsstater kan “tilpasse” reglerne og de gælder kun for “officielt beskyttede” bygninger. Her er forskellen i formulering:

Både i det gamle og det nye direktiv er det problematisk, at det kun er de officielt registrerede bygninger, der kan undtages. Det er et  problem, fordi under halvdelen af kommunerne har registreret deres bevaringsværdige bygninger. Derfor har vi også i Historiske Huse arbejdet for at udvide undtagelsesbestemmelsen ved fx. at indføje, at alle historiske huse fra før 1960, som ønskes energirenoveret, skal vurderes for bevaringsværdier af den lokale kommune, før tilladelse kan gives.

Se film fra European Historic Houses om behovet for en undtagelse i direktivet for de historiske huse:

Energirenoveringer skal tilpasses husene

Derudover fastsætter direktiv-udkastet, at alle bygninger (uden for undtagelserne) skal overholde obligatoriske energiydelsesstandarder (MEPS) gennem obligatoriske tredjeparts energiydelsescertifikater (EPC) – i Danmark en energimærkningsrapport. I 2033 vil ingen bygning med F- eller G-klassificering være i stand til at blive solgt, lejet eller endda beboet. For ikke-officielt beskyttede historiske huse vil dette være et stort problem, og sandsynligvis kan nationale eller lokale love og regler komme i konflikt med denne bestemmelse.

Birthe Iuel, direktør Historiske Huse:

Vi har haft fat i næsten alle de danske EU parlamentarikere og en række andre centrale spillere for at sikre at direktivets bestemmelser ikke ødelægger både den danske og resten af europas kulturarv. Selvfølgelig skal også de historiske huse medvirke til, at vi når Paris-aftalens mål. Men disse huse er anderledes og kræver fx. indvendig isolering, hvis ikke man skal fjerne bevaringsværdierne og dermed bygningernes skønhed og kvaliteter.  Det er helt nødvendigt at både direktiver fra EU og national lovgivning tager hensyn til dette.

MEP Pernille Weiss (K) er en af de politikere, der har reageret på Historiske Huses henvendelse, og hun har taget initiativ til et digitalt møde med både politikere og andre interessenter i det nye år, hvor problematikken kan belyses.

Læs artiklen Ministersvar om energi og historiske huse

Læs Spørgsmaal til EU-kommissionen om energidirektiv

Læs Kommisionens svar angaaende kommende Energidirektiv