Ministersvar om energi og historiske huse

Med hjælp fra Dansk Folkeparti har vi fået klima- og energiminister Dan Jørgensen i tale angående de fredede og de bevaringsværdige bygningers rolle i forhold til særligt bygningspuljens støttemidler. Svarene viser en mulig vej til fx at få indvendig isolering med i støttepuljen til glæde for de historiske byginger.

 

Morten Messerschmidt (DF) stillede den 1. november en række spørgsmål til Dan Jørgensen. Se spørgsmål samt ministerens svar nedenfor.

  • Vil ministeren gøre rede for, hvorfor privatejede fredede bygninger ikke kan søge midler fra Bygningspuljen, bortset fra støtte til varmepumper, når kommunale og regionale fredede bygninger (uden energimærke) kan søge midler fra kommunepuljen til energirenovering?

Svar paa spørgsmaal om støtte til fredede bygninger via Bygningspuljen

  • Vil ministeren tage de nødvendige skridt til at sørge for at også privatejede fredede bygninger, der ofte har et stort energieffektiviseringspotentiale, kan søge midler fra Bygningspuljen fremover, udover til varmepumper, og således også bidrage til den grønne omstilling?

Svar paa spørgsmaal om fredede bygninger og Bygningspuljen II

  • I dag gives der kun støtte til udvendig isolering gennem Bygningspuljen, hvilket vil være ødelæggende for kulturarvsværdierne, både for de fredede bygninger og de bevaringsværdige bygninger. Vil ministeren tage skridt til at også indvendig isolering for de fredede og bevaringsværdige bygninger inkluderes i Bygningspuljen, med nødvendig hensyntagen til evt. fugtproblematikker, så disse bygninger også kan bidrage til den grønne omstilling?

Svar paa spørgsmaal ang støtte til indvendig isolering via Bygningspuljen

Historiske Huse går videre med sagen

Angående de fredede bygningers mulighed for at søge om andet end hjælp til varmepumpe svarer ministeren kort sagt, at det ikke kan lade sig gøre, fordi fredede bygninger ikke kan få et energimærke, med de beregninger der ligger i det. Det nedslående svar fra ministeren  vil vi ikke umiddelbart lade os spise af med. Der bør være mulighed for at håndtere det merarbejde det giver, at administrere en bygning uden energimærkning, ligesom der også er mulighed for at ændre i direktivet, så de fredede bygninger også fremover kan få et energimærke. Her vil det selvfølgelig være helt afgørende, at man i energimærkningsrapporter kun kommer med anbefalinger, som ikke ødelægger fredningsværdierne.

I forhold til de historiske bygningers mulighed for at få støtte til fx. indvendig isolering svarer ministeren og Energistyrelsen bl.a.:

Muligheden for at søge om tilskud til indvendig efterisolering i fredede og bevaringsværdige bygninger gennem en særordning vil forudsætte yderligere krav om dokumentation for, at tiltaget udføres korrekt, således der ikke forekommer en konstruktions- eller helbredsmæssig risiko ved tiltaget. Dette vil i praksis kunne udforme sig som et sæt særligt udarbejdede betingelser, som påkræves opfyldt og dokumenteret, for at ansøgeren kan modtage tilsagn om tilskud til denne type tiltag.

Det bemærkes at dette kan være omkostningstungt. Vi går selvfølgelig videre med sagen.

Læs indlægget “Klimakampen glemmer og ødelægger kulturarven” i Byrummonitor