Det lyder så smukt med den fælles kulturarv…

- men i realiteten er den kun fælles, så længe ejeren betaler størsteparten.

Den 13. og 14. januar kunne man I JyllandsPosten læse henholdsvis en artikel og en kronik, hvor Birthe Iuel slog til lyd for flere penge til de fredede bygninger.

Den forestående tagomlægning på Frijsenborg blev brugt som case. Kulturarvsstyrelsen forlanger en løsning, der er ca. dobbelt så dyr, som den løsning godset finder økonomisk forsvarlig, såfremt der ikke kommer et væsentligt bidrag fra samfundets side.

Du kan læse mere i artiklen Fredede bygninger koster dyrt samt i kronikken Kulturarven er så fælles.