Bygningsfredningslov og ligningslov ændres

Lovforslaget indebærer blandt andet, at der skal foretages en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark.

Fredag den 22. januar behandlede Folketinget Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Lovforslaget indebærer blandt andet, at der skal foretages en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark og udarbejdes en vejledende handlingsplan for bevaringen af den enkelte bygning.

Endvidere præciserer lovforslaget, at det er et selvstændigt formål at formidle bygningskulturarven, ligesom det bliver muligt at frede selvstændige landskabsarkitektoniske landskaber. Desuden udvides de gældende fradragsregler for vedligeholdelsesudgifter vedrørende fredede bygninger m.v.

Du kan læse høringsnotatet her.