Om beskatning af private fondstilskud

Godt nyt til alle ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger!

Ændring af Ligningslovens § 7E om beskatning af private tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.

DET LANGE SEJE TRÆK!

Ja, det er sandt. Somme tider må man væbne sig med tålmodighed og bare blive ved. I mere end 20 år har BYFO arbejdet for, at fondstilskud og andre private tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger skulle fritages for beskatning.

Hidtil har det efter ansøgning hos skattemyndighederne været muligt at få fritagelse for beskatning af private tilskud, hvis der til det samme bygningsarbejde samtidigt var bevilget offentligt tilskud.

Nu har Folketinget imidlertid besluttet, at man som ejer af en fredet eller bevaringsværdig bygning er fritaget for beskatning af private tilskud, blot man har en erklæring fra Kulturarvsstyrelsen eller kommunen om, at der ville kunne ydes offentligt tilskud.