Årsmøde i UEHHA

Union of Historic Houses holdt i år sit årsmøde i Madrid 17.-18. oktober, hvor BYFOs formand, Birthe Iuel deltog sammen med godsejer Jock Munro, Ledreborg

På årsmødet fremgik det, at foreningen det sidste år har arbejdet med emner som:

  • Fritagelse for moms på vedligeholdelse af historiske bygninger
  • EUs forslag til 50% nedgang i anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse i bl.a. parkanlæg
  • energioptimering i historiske bygninger
  • udbredelse af BYFOs bygningsplejesystem
  • benchmarking af medlemslandenes lovgivning og politik vedrørende historiske bygninger
  • ny website og nyt logo til UEHHA

I forbindelse med årsmødet afholdes hvert år en minikonference. Årsmødets hovedtema var i år ”The fight against theft, receiving and the illicit trade of works of art”. Emnet har relevans for UEHHAs medlemmer, idet hovedparten af medlemmerne ejer meget store historiske bygninger – ofte med store kunstsamlinger.

De senere år er problematikken vedrørende tyveri af kunst fra både private og offentlige samlinger forværret. Grundet forskellige lovsæt i Nord- og Sydeuropa kan det ofte være næsten umuligt at få stjålne effekter udleveret til den retmæssige ejer. UEHHA opfordrer derfor til, at EU forsøger at harmonisere lovgivningen i Europa, ligesom man også opfordrer til at oprette og harmonisere databaser over stjålne effekter i alle EUs medlemsstater.

Dagen efter årsmødet var der arrangeret bustur til Dehesa del Tabladillo Palace, et gods der kan dateres tilbage til det 13. århundrede, udenfor Madrid, hvor ejeren Marquis de la Romana har istandsat palads, driftsbygninger og parkanlæg. Ved dette besøg drøftede medlemmerne de principper, ejeren sammen med sin arkitekt havde lagt til grund for istandsættelsen.